Şeker endüstrisi atıksularının elektrokimyasal yöntemlerle arıtımı

Hazel Candan

Kayıtlı Kullanıcı
Kayıt no: 353056
Yer no: ty TD 2006 .K69
Ana giriş: Koyuncu, Ayşe Gülhan
Eser adı: Şeker endüstrisi atıksularının elektrokimyasal yöntemlerle arıtımı / Ayşe Gülhan Koyuncu.
Yayım yeri: Eskişehir : Anadolu Üniversitesi, 2006.
Fiziksel yapı: XV, 104 y. : resim + 1 CD-ROM.
Notlar: Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2006.
Kaynakça: y. 98-100.
Özeti: Bu çalışmada, tıkaç akım reaktörde, bor katkılı elmas elektrotlar kullanılarak, şeker endüstrisi atıksularının (şeker fabrikası ve alkol fabrikası atıksuları) elektrokimyasal yükseltgeme ile arıtımı araştırılmıştır. Alkol fabrikası atıksuyunda; akım yoğunluğunun, destek elektrotit derişiminin, çözelti akış hızının, sıcaklığın ve pH'ın, şeker fabrikası atıksuyunda ise; akım yoğunluğunun, destek elektrotit derişiminin ve çözelti akış hızının arıtma verimine etkileri incelenmiştir. Başlangıç KOİ'si ~4500 mg/L olan alkol fabrikası atıksuyunda %96, ~1000mg/L olan şeker fabrikası atıksuyunda ise ~%95 KOİ giderimi elde edilmiş olup, her iki atıksu için verilen deşarj limitleri sağlanmıştır.
Konu ek girişleri: Atık sular--Arıtma--Elektrodiyaliz işlemi
Yükseltgeme
Ad ek girişleri: Bakır Öğütveren, Ülker Tez Dnş.
Anadolu Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü
Diğer ek girişler: Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı
Mevcutlar:
Demirbaş no Materyalle ilgili açıklamalar
T0400401 Yeri: Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi
Bu materyal süresiz olarak rezerve bölümündedir.
T0400402 Yeri: Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi
Cilt/kopya: CD-ROM
Bu materyal ödünç verilmemektedir.
Koleksiyon: CD-ROM (Görsel Bölüm)
 

Ekli dosyalar

  • 353056.pdf
    363 KB · Görüntüleme: 183
Üst