• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

SewerCAD Tanıtım

Fatih Özcan

Site Kurucusu
Katılım
7 Aralık 2008
Şehir
Yurt Dışı
Firma
ABL Group
SewerCAD
Atıksu Toplama Sistemi Modellemesi ve Tasarımı

SewerCAD atıksu toplama sistemlerinde dünya üzerinde binlerce belediye ve mühendislik firması tarafından kullanılan tasarım, analiz ve atıksu sistemleri planlaması yapan bir programdır. Basınçlı ve cazibeli sistemler için geniş çözümler sunan dünyanın önde gelen su şebekesi modelleme programlarından biridir.

SEWERCAD kolay kullanımlı arayüzü, otomatik tasarım ve sonuçları sunum teknikleriyle kullanıcıların sistemlerini rahatlıkla tasarlamalarını sağlar.

Kolay Kullanımlı Arayüz
Alışkın olduğunuz ve ihtiyaçlarınızı karşılayacak arayüzü seçebilirsiniz.
Kendine özgü arayüzü: Kolaylıkla modelin yaratılması, çoklu arkaplan desteği, CAD, GIS ve veritabanlarından verileri aktarma, işlemleri geri alma ve yenileme yapılabilir.

AutoCAD arayüzü: SewerCAD modellerini CAD ortamıyla entegre edilmesi ve daha gelişmiş çizim özellikleri sunar.

Grafiksel Özellikler


Otomatik etiketleme: Çizim yaparken eşzamanlı olarak elemanlara önceden atanan isimleri yazar.
Ölçekli/ Şematik çizim: Çizimler ölçekli yapılabildiği gibi yalnızca şematik olarak yapılıp boru uzunluklar isteğe göre girilebilir.
Eleman protipleri: Çizime başlamadan önce elemanların tipini boyutlarını vb özelliklerini belirterek, çizim sırasında o elemanın kullanılmasını sağlayar.
Çoklu arkaplan desteği: İstediğiniz kadar Image, CAD ve GIS dosyalarınızı arka plan olarak getirebilirsiniz.
Yakınlaştırma

Veri Yönetimi


Veri tabanı bağlantıları: Veritabanı bağlantısı kurarak Btrieve, dBase,Excel, FozPro, Jet, Lotus, ODBC ve Paradoks tan bütün elemanlara ait verileri alıp modele kolaylıkla aktarılabilir.
Mühendislik Kütüphaneleri:Kullanılan materyal, yük kayıpları, akışkan özellikleri ve içerikler ile ilgili verileri içeren kullanıcıya ait kütüphaneler oluşturulabilir ve daha sonra programın bu elemanları kullanmanısı sağlanabilir.
FlexTables: Öznitelikleri galobal olarak düzenleyebilir, verilerde filtreleme, sıraya koyma işlemlerini gerçekleştirilebilir.
Dinamik Seçim Kümeleri: Çoklu parametrelerle sorgular oluşturarak eleman grupları oluşturulabilir.
FlexUnits:Birimlerde kolaylıkla değişiklik yapmanızı sağlar.

Model Oluşturma

CAD dönüşümü: Halihazırda bulunan CAD çizimleri modele dönüştürülür.

Veri Aktarımı: Tablolardan, veritabanlarından ve ODBC’ den otomatik olarak veriler okutularak model oluşturulabilir.
Debi Girişi: Nufüs ve servis alanı tabanlı birim yük kütüphaneleri oluşturulup, debi girişi daha kolay bir hale getirilebilir.
Maksimum Debiler: Önceden tanımlanmış olan ya da mevcutta bulunan maksimum debi faktörleri kullanılabilir.
Sızma: Boru uzunluğu, çapı, yüzey alan, uzunluk-çap ve ya kullanıcı tanımlı veriler olarak sızma debileri girilebilir.
Debi patternları : Dinamik çözümler için debi hidrografları hazırlanabilir.
Cazibeli ve Basınçlı Sistemler


Statik çözümler: Maksimum debi koşullarında sisteminizi otomatik olarak oluşturup analiz edilebilir.
Dinamik çözümler: Zaman göre sisteminizin nasıl tepki verdiğini görmenizi sağlar. Şebeke çözümleri için istenilen zaman aralığına uygun dinamik çözümler yapar.
Sürtünme ve Yapı Kayıpları: Manning, Kutter, Darcy-Weisbach ve Hazen-Williams metodları yanı sıra FHWA HEC-22 ve AASHTO gibi metotlarda kullanılabilir.
Kontroller:Zaman, debi, basınç ve kuyu seviyelerine göre pompa kontrolleri yerleştirilebilir.

Sonuçların Sunulması

Sistem Profilleri: Boru kesitelerinde profiller alıp hidolik eğri çizgisi ve etiketlerle daha görsel hale getirilebilirsiniz ve kendi profilinizin görünümünü tanımlanabilir.
Tematik haritalandırma: Hesaplanan ya da girilen verileri kullanarak tanımlanan limitler dahilinde tematik haritalandırma yapar.
FlexTables: Bütün şebeke elemanları için raporlamaya uygun olarak tablolar özelleştirilebilir. İstenilen nitelikler tabloya dahil edilebilir veya tablodan çıkartılabilir.
Senaryo Yönetimi ve Maliyet Hesaplamaları


Sınırsız senaryo ve alternatif:İstediğiniz sayıda senaryoyu çalıştırıp, değerlendirip karşılaştırma imkanı sunar.
Ana Maliyet: Birim maliyet fonksiyonları ve maliyet tabloları elemanlarla eşleştirilerek hesaplamaları yapabilir.
Otomatik Tasarım

Yeni yapılandırılan bir modeli, sistemin bir parçasını ya da sadece bir boru için otomatik tasarım yapılabilir. Bunun için;

Minimum ve maksimum hız, örtü ve eğim değerleri
Boru ve baca birleşme offsetleri
Düşme yapılarını olup olmaması belirlenmelidir. Daha sonra SewerCAD otomatik olarak boru çaplarını, boru yerleşimini yapacaktır.

 
Üst