• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

SewerGEMS Tanıtım

Fatih Özcan

Site Kurucusu
Katılım
7 Aralık 2008
Şehir
Yurt Dışı
Firma
ABL Group
SEWERGEMS

Birleşik ve Ayrık Kanalizasyon Sistemleri Modellemesi


SewerGEMS birleşik ve ayrık kanalizasyon sistemlerini tam dinamik olarak modelleyebilen ve tek bir pakette hem evsel atıksu hem de yağmur suyu analizlerini yapabilen bir programdır. Analizler SWMM algoritması ya da Haestad’ın sunduğu Saint-Venant denklemleriyle yapılmaktadır.

Mühendislerin master plan uygulamaları, en iyi yönetim optimizasyonu ve sistem değerlendirmelerini yapabildiği SEWERGEMS kendi arayüzü, MicroStation, ArcGIS ve AutoCAD ile kullanıcılara sunulmaktadır.
http://www.mekansal.com.tr/urunler_SEWERGEMS_files/image001.jpg

Kolay Kullanımlı Arayüz

Alışkın olduğunuz ve ihtiyaçlarınızı karşılayacak arayüzü kullanıp hepsi arasında veri paylaşımı sağlanabilir.

Kendine özgü arayüzü: Kolaylıkla modelin yaratılması, çoklu arkaplan desteği, CAD, GIS ve veritabanlarından verileri aktarma, işlemleri geri alma ve yenileme yapılabilir.
AutoCAD arayüzü: SewerGEMS modellerini CAD ortamıyla entegre edilmesi ve daha gelişmiş çizim özellikleri sunar.
ArcGIS arayüzü: GIS kullanıcılarının ESRI’nin mekansal veri tabanı mimarisiyle modelleme ve GIS için tek bir veri seti oluşturmayı sağlar.
Microstation Arayüzü:SewerGEMS artık MicroStation arayüzüyle CAD ortamıyla entegre edilmiş durumda.

Grafiksel Özellikler

Otomatik etiketleme: Çizim yaparken eşzamanlı olarak elemanlara önceden atanan isimleri yazar.
Ölçekli/ Şematik çizim: Çizimler yapılırken ölçeğe uygun olarak yapılabildiği gibi da yalnızca şematik olarak yapılıp uzunluklar isteğe göre girilebilir.
Eleman protipleri: Çizime başlamadan önce elemanların tipini boyutlarını vb özelliklerini belirterek, çizim sırasında o elemanın kullanılmasını sağlayar.
Çoklu arkaplan desteği: İstediğiniz kadar Image, CAD ve GIS dosyalarınızı arka plan olarak getirebilirsiniz.
Yakınlaştırma


Veri Yönetimi
http://www.mekansal.com.tr/urunler_SEWERGEMS_files/image002.jpg

Veri tabanı bağlantıları: Veritabanı bağlantısı kurarak Btrieve, dBase,Excel, FozPro, Jet, Lotus, ODBC ve Paradoks tan bütün elemanlara ait verileri alıp modelinizi kolaylıkla aktarabilirsiniz.
Mühendislik Kütüphaneleri: Kullanılan materyal, boru tipleri ve boyutları, menfez ızgara katsayıları, birimsiz yağış grafikleri, yük kayıpları, pompa grafikleri, fırtına tanımlamaları, evsel atıksu yükleri ile ilgili verileri içeren kendinize ait kütüphaneler oluşturabilir ve daha sonra başka projelerde programın bu elemanları kullanmanısını sağlayabilirsiniz.
Dinamik Seçim Kümeleri: Çoklu parametrelerle sorgular oluşturarak eleman grupları oluşturabilirsiniz.
FlexTables: Öznitelikleri global olarak düzenleyebilirsiniz, verilerinizde filtreleme, sıraya koyma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.
FlexUnits: Kolaylıkla birimlerde değişiklik yapmanızı sağlar.

Model Oluşturma

Model Builder: Model Builder sihirbazı ileshapefiles, geodatabaseler, geometrik şebekeler ve SDE veri setlerinden meodel verisetleri oluşturur.
Model Aktarımı: SewerCAD, StormCAD, EPA SWMM v4 ve v5 den direk olarak verilerinizi okur. Ayrıca SewerCAT, Hydra, H2Omap Sewer dan da veri dönüşümü sağlar.
Polyline-Boru dönüşümü: DXF çizimlerinden polyline ve line’ları otomatik olarak SewerGEMS’ e boru olarak aktarabilirsiniz.
Debi Girişi: Nufüs, servis alanı tabanlı kendi birim yük kütüphanelerinizi oluşturarak debilerinizi oluşturabilirsiniz.
Mekansal Debi Atama: Load Builder (ArcGIS arayüzü ile gelen bir modül) kullanılarak, GIS tabanlı su kullanımı verileri alınabilir, debi izleme verileri, alan kullanımı, parsel haritaları kullanılarak otomatik olarak evsel atıksu debilerinin atanmasını sağlar. Buna ek olarak mastır planlamaları için nufüs tahmin hesaplamalarını dikkate alarak debi hesaplamaları yapar.
SCADA Connect: SewerGEMS ile SCADA arasında bağlantı kurarak gerçek verilere ulaşmanızı sağlar.

Sonuçların Sunulması

http://www.mekansal.com.tr/urunler_SEWERGEMS_files/image003.jpg

Tematik haritalandırma: Hesaplanan ya da girilen verileri kullanarak tanımlanan limitler dahilinde tematik haritalandırma yapar.
Dinamik çoklu- parametreli ve çoklu-senaryolu grafik oluşturma: Elemanları tek bir değişkene bağlı olarak grafiklendirdiği gibi birden fazla parametreye göre ya da farklı senaryolara göre aynı grafik üzerinde görüntülemenizi sağlar.
Gelişmiş Profillendirme: Ayrık ve birleşik kanalizasyon elemanlarınız için profillerin çıkarılmasını ve yönetilmesini sağlar.

FlexTables: Bütün şebeke elemanları için raporlamanıza uygun olarak tabloları özelleştirebilirsiniz. İstediniz değerleri tabloya alır ve ya çıkartabilirsiniz.

Yağmursuyu Modellemesi

Yağmursuyu Verileri: SCS I, IA, II, veya III Dağılımlarında, Bulletin 71 Yağış, Toplam, ve Birimsiz Derinlik, Birimsiz Derinlik ve Zaman, Arttırımlı Derinlik ve Yoğunluk Hyetograph metotları ile ölçülmüş ya da yapay yağmur verileri girebilirsiniz.
Infiltrasyon ve runoff metodları: SCS Runoff Metodu, Loss Metodu, Green ve Ampth, Horton ve EPA SWMM Runoff metodlarını kapsar.
Toplama Zamanı: Kullanıcı tanımlı, Canter, Eagleson, Espey/Winslow, Federal Aviation Agency, Kerby/Hathaway, Kirpich (PA and TN), Length and Velocity, SCS Lag, TR-55 Sheet Flow, TR-55 Shallow Concentrated Flow ve TR-55 Channel Flow metodlarını içerir.
Runoff Hidrografları: SCS Unit Hydrograph Method, User Defined Unit Hydrographs, EPA SWMM Runoff Hydrographs ve Modified Rational Method ları kullanılarak birim hidrograf hesaplamaları yapılabilir.
 
Üst