• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Substrat depolama dönüşüm oranının deneysel olarak belirlenmesi

Tarık Can

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
11 Aralık 2008
Şehir
Manisa
Firma
Cançed Çevre Danışmanlık ve Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti.
itüdergisi/e
su kirlenmesi kontrolü
Cilt:15, Sayı:1-3, 73-82
2005

Özlem KARAHAN*1, Derin ORHON2 ve Mark M. C. van LOOSDRECHT3
1 İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Programı, 34469, Ayazağa, İstanbul
2 İTÜ İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 34469, Ayazağa, İstanbul
3 Kluyver Institute for Biotechnology, TU-Delft, Julianalaan 67, 2628 BC Delft, The Netherlands

Özet
Çevre biyoteknolojisindeki son gelişmeler doğrultusunda aktif çamur sistemlerinde substrat depolama kavramı önemli bir proses olarak kabul edilmektedir. Substrat depolama kavramı, aktif çamur modellemesine, Aktif Çamur Modeli No.3 (ASM3) ve saf substratlar için önerilen biyokimyasal modellerle dâhil edilmiştir. Depolama kavramının ortaya konması, modele çok fazla serbestlik derecesi sağlayarak, modeli daha karmaşık bir hale getiren pek çok kinetik ve stokiyometrik katsayının da eklenmesine yol açmıştır. Substrat depolama dönüşüm oranı, YSTO, ASM3 modelindeki en önemli parametrelerden biridir. Depolama dönüşüm oranı, substratın stokiyometrik olarak ne kadarının depolama ürünlerine dönüşeceğini belirleyen etkin bir model bileşenidir. Bu çalışma, ASM3 modelinde tanımlanan substrat depolama dönüşüm oranının (YSTO), deneysel olarak belirlenmesini amaçlamaktadır. Önerilen yöntem, atıksularda depolama ürünlerinin miktarlarının belirlenmesini
gerektirmeyen, respirometrik bir prosedürdür. Yöntemde, model simulasyonlarından yararlanılarak, depolama prosesi için tüketilen oksijen miktarının oksijen tüketim hızı (OTH) eğrisi üzerinde belirlenmesinin esasları ortaya konmuştur. Önerilen yaklaşım kesikli deneylerle elde edilen oksijen tüketim hızına (OTH) dayanmaktadır. Yöntem substrat depolaması için kullanılan oksijen miktarının hesaplanması için grafiksel bir metot tanımlamaktadır. Yöntemin değerlendirilmesi için farklı deneysel başlangıç koşullarının kullanıldığı model simülasyonlarından yararlanılmıştır. Önerilen yöntem ile YSTO değeri %2’den daha düşük hata oranları ile belirlenebilmiştir. Deneysel yöntem ile, asetat, glikoz ve evsel atıksuyun kullanıldığı ve farklı F/M oranlarında yürütülen respirometrik testler sonucunda, depolama dönüşüm oranları, asetat için 0.78 gKOİ/gKOİ, glikoz için 0.87 gKOİ/gKOİ ve evsel atıksu için 0.96 gKOİ/gKOİ olarak belirlenmiştir.

Devamına ekten ulaşabilirsiniz...
 

Ekli dosyalar

  • itu-e_2005_15_13_O_Karahan.pdf
    345.9 KB · Görüntüleme: 56
Üst