Tehlikesiz ve inert atıkların geri kazanımı tebliğinde değişiklik taslağı

Murat Yeni

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
4 Eki 2009
Mesajlar
7
Tepki puanı
0
Puanları
1
Arkadaşlar herkese merhaba,

Tehlikesiz ve inert atıkları geri kazanımı tebliğinde değişiklik taslağı yayınlandı bu taslağın 14. maddesi 3.fıkrasında "Bu tebliğde tanımlanan tehlikesiz ve inert atık geri kazanım tesislerine çevre lisansı Bakanlık, atık metal toplama tesislerine toplama izni İl Çevre ve Orman Müdürlükleri tarafından verilir." ibaresi yazılmıştır. Bu madde kapsamında atık metal toplama işi yapacak firma çevre lisansı almak zorunda mıdır, yoksa sadece Atık metal toplama izni mi almak zorundadır? Benim vardığım sonuç; sadece geri kazanım yapacaklar çevre lisansı almak zorunda, toplama işi yapacaklar toplama izni alacaklar şeklinde. Siz bu Fıkra hakkında ne düşünüyorsunuz değerli görüşlerinizi bekliyorum. Şimdiden Teşekkürler.
Murat YENİ
 

Kadriye Yıldız

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
5 Mar 2010
Mesajlar
69
Tepki puanı
22
Puanları
8
Konum
Başakşehir, İstanbul
Firma
İSTAÇ A.Ş. Geri Kazanım ve Kompost Tesisi
BAZI TEHLİKESİZ ATIKLARIN GERİ KAZANIMI TEBLİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 - 17/6/2011 tarihli ve 27967 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"h) Toplama-ayırma tesisi: Tehlikesiz atıkların tesis içinde yapılan biriktirmeler hariç olmak üzere toplandığı, ayrıldığı ve fiziksel işlemlerin de uygulanabildiği tesisi,"
MADDE 2 - Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"b) Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında kütle denge bildirimini yapmakla,"
MADDE 3 - Aynı Tebliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 10 - (1) Tehlikesiz atık üreticisi; atıklarını geri kazanıma kadar gerekli tedbirleri alarak bir yılı geçmemek üzere tesis içinde depolayabilir. Bu durumda atıkların yağmur veya yüzey suları ile temasından meydana gelebilecek kirliliğin önlenmesi için zemin geçirimsizliğinin sağlanması, suların drenajı amacı ile ızgara, kuşaklama kanalları ve benzeri toplama sistemlerinin oluşturulması zorunludur."
MADDE 4 - Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 5 - Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 6 - Aynı Tebliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 15 - (1) Bu Tebliğin;
a) 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ve 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 1/1/2015 tarihinde,
b) Mevcutta kurulu bulunan metal hurdayı ergiterek işlem yapan sanayi tesisleri için 10 uncu maddesi 1/1/2015 tarihinde,
c) 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının (f), (g), (ğ) ve (h) bentleri 1/1/2015 tarihinde,
ç) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer."
 

Dilan Seycan

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
10 Eyl 2012
Mesajlar
233
Tepki puanı
35
Puanları
28
kütle denge uygulamasını zaten uygulayamıyorduk 2015 e kadar ertelenmesi iyi oldu ancak bakanlık tehlikesiz atık beyan sistemini kursaydı ambalaj atıkları gibi beyanını yapsaydık iyi olurdu
 
Üst