Ts 5306 kullanımdaki lpg tüplerinin muayene, deney,bakım ve tamiri

Can Avşar

Genel Yönetici
Genel Yönetici
Kayıt
25 Şubat 2009
Mesajlar
1.130
Beğeniler
826
Şehir
Antalya
#1
TÜRK STANDARDI
TS 5306

Kasım 1987

KULLANIMDAKİ LPG TÜPLERİNİN MUAYENE, DENEY,BAKIM VE TAMİRİ

İÇİNDEKİLER
0 - KONU, TARİF, KAPSAM...................................................................................... 1
0.1 - KONU........................................................................................................................ 1
0.2 - TARİFLER................................................................................................................. 1
0.2.1 - Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) ......................................................................................... 1
0.2.2 - Tüp (Çelik, Dikişli)................................................................................................................ 1
0.2.3 - Tüp Anma Hacmi................................................................................................................. 1
0.2.4 - Deney Basıncı ..................................................................................................................... 1
0.2.5 - Genel Korozyon................................................................................................................... 1
0.2.6 - Alan Korozyonu ................................................................................................................... 2
0.2.7 - Nokta Korozyonu ................................................................................................................. 2
0.2.8 - Şişkin Tüp............................................................................................................................ 2
0.2.9 - Ezik ..................................................................................................................................... 2
0.2.10 - Kesik ................................................................................................................................. 2
0.2.11 - Kesikli Ezik......................................................................................................................... 2
0.2.12 - Çatlak................................................................................................................................ 2
0.2.13 - Yapraklanma (Laminasyon)............................................................................................... 2
0.2.14 - Metal İlavesi....................................................................................................................... 2
0.2.15 - Yangın Hasarı.................................................................................................................... 2
0.2.16 - Muf Çökmesi...................................................................................................................... 2
0.2.17 - Tüp Ayak veya Yakası Bağlantı Yeri Çökmesi.................................................................. 2
0.2.18 - İşaretleme Hatası .............................................................................................................. 2
0.2.19 - Tüp Darası ......................................................................................................................... 2
0.2.20 - Tüp Valfi............................................................................................................................ 2
0.3 - KAPSAM ................................................................................................................... 3
1 - SINIFLANDIRMA VE ARIZALAR ......................................................................... 3
1.1 - SINIFLANDIRMA....................................................................................................... 3
1.1.1 - Sınıflar ................................................................................................................................ 3
1.1.2 - Tipler................................................................................................................................... 3
1.2.2 - Şişkinlik............................................................................................................................... 3
1.2.3 - Eziklik.................................................................................................................................. 3
1.2.4 - Kesik ................................................................................................................................... 3
1.2.5 - Kesikli Ezik........................................................................................................................... 3
1.2.6 - Çatlak.................................................................................................................................. 4
1.2.7 - Yapraklanma (Laminasyon)................................................................................................. 4
1.2.8 - Metal İlavesi........................................................................................................................ 4
1.2.9 - Yangın Hasarı...................................................................................................................... 4
1.2.10 - Muf Çökmesi...................................................................................................................... 4
1.2.11 - Tüp Ayak veya Yakası Bağlantı Yeri Çökmesi.................................................................. 4
1.2.12 - İşaretleme Hatası .............................................................................................................. 4
1.2.13 - Hidrostatik Deney .............................................................................................................. 4
1.2.14 - Tüp Valfi............................................................................................................................ 4
1.2.15 - Tüp Ayağı ve Yakası ......................................................................................................... 4
1.2.16 - Hurda Tüplerin imhası ....................................................................................................... 5
1.3 - ARIZA, MUAYENE VE DENEYLER .......................................................................... 5
2 - KULLANIMDAKİ LPG TÜPLERİNİN KONTROL SÜRELERİ ,MUAYENE,
DENEY, BAKIM VE TAMİRLERİ ............................................................................... 5
2.1 - PERİYODİK KONTROL SÜRELERİ .......................................................................... 5
2.2 - GÖZLE MUAYENE.................................................................................................... 5
2.3 - DENEYLER............................................................................................................... 5
2.3.1 - Genel Korozyon Ölçümü ..................................................................................................... 6
2.3.2 - Alan Korozyon Ölçümü........................................................................................................ 6
2.3.3 - Nokta Korozyonu ölçümü .................................................................................................... 6
2.3.4 - Ezik ölçülerinin Belirlenmesi ................................................................................................ 6
2.3.5 - Kesik Boyu ve Derinliği ölçümü ........................................................................................... 6
2.3.6 - Hidrostatik Deney ................................................................................................................ 6
2.4 - TAMİR ....................................................................................................................... 6
2.5 - MUAYENE VE TAMÎR RAPORLARI ......................................................................... 7
2.5.1 - Muayene Raporu ................................................................................................................. 7
2.5.2 - Tamir Raporu....................................................................................................................... 7
3 - PİYASAYA ARZ.................................................................................................... 7
3.1 - TÜPLERİN TEKRAR KULLANIMA HAZIRLANMASI ................................................. 7
3.2 - İŞARETLEME............................................................................................................ 7
4 - ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER ........................................................................................... 7
5 - GEÇİCİ HÜKÜMLER............................................................................................. 8
TADİL FİŞİ ................................................................................................................. 9
 

Dosyalar

Yukarı Alt