• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Ts 5306 kullanımdaki lpg tüplerinin muayene, deney,bakım ve tamiri

Can Avşar

Antalya İl Temsilcisi
Etkinlik Grubu
Katılım
25 Şubat 2009
Şehir
Antalya
Firma
ARÜV ÇEVRE MÜH. A.Ş.
TÜRK STANDARDI
TS 5306
Kasım 1987

KULLANIMDAKİ LPG TÜPLERİNİN MUAYENE, DENEY,BAKIM VE TAMİRİ

İÇİNDEKİLER
0 - KONU, TARİF, KAPSAM...................................................................................... 1
0.1 - KONU........................................................................................................................ 1
0.2 - TARİFLER................................................................................................................. 1
0.2.1 - Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) ......................................................................................... 1
0.2.2 - Tüp (Çelik, Dikişli)................................................................................................................ 1
0.2.3 - Tüp Anma Hacmi................................................................................................................. 1
0.2.4 - Deney Basıncı ..................................................................................................................... 1
0.2.5 - Genel Korozyon................................................................................................................... 1
0.2.6 - Alan Korozyonu ................................................................................................................... 2
0.2.7 - Nokta Korozyonu ................................................................................................................. 2
0.2.8 - Şişkin Tüp............................................................................................................................ 2
0.2.9 - Ezik ..................................................................................................................................... 2
0.2.10 - Kesik ................................................................................................................................. 2
0.2.11 - Kesikli Ezik......................................................................................................................... 2
0.2.12 - Çatlak................................................................................................................................ 2
0.2.13 - Yapraklanma (Laminasyon)............................................................................................... 2
0.2.14 - Metal İlavesi....................................................................................................................... 2
0.2.15 - Yangın Hasarı.................................................................................................................... 2
0.2.16 - Muf Çökmesi...................................................................................................................... 2
0.2.17 - Tüp Ayak veya Yakası Bağlantı Yeri Çökmesi.................................................................. 2
0.2.18 - İşaretleme Hatası .............................................................................................................. 2
0.2.19 - Tüp Darası ......................................................................................................................... 2
0.2.20 - Tüp Valfi............................................................................................................................ 2
0.3 - KAPSAM ................................................................................................................... 3
1 - SINIFLANDIRMA VE ARIZALAR ......................................................................... 3
1.1 - SINIFLANDIRMA....................................................................................................... 3
1.1.1 - Sınıflar ................................................................................................................................ 3
1.1.2 - Tipler................................................................................................................................... 3
1.2.2 - Şişkinlik............................................................................................................................... 3
1.2.3 - Eziklik.................................................................................................................................. 3
1.2.4 - Kesik ................................................................................................................................... 3
1.2.5 - Kesikli Ezik........................................................................................................................... 3
1.2.6 - Çatlak.................................................................................................................................. 4
1.2.7 - Yapraklanma (Laminasyon)................................................................................................. 4
1.2.8 - Metal İlavesi........................................................................................................................ 4
1.2.9 - Yangın Hasarı...................................................................................................................... 4
1.2.10 - Muf Çökmesi...................................................................................................................... 4
1.2.11 - Tüp Ayak veya Yakası Bağlantı Yeri Çökmesi.................................................................. 4
1.2.12 - İşaretleme Hatası .............................................................................................................. 4
1.2.13 - Hidrostatik Deney .............................................................................................................. 4
1.2.14 - Tüp Valfi............................................................................................................................ 4
1.2.15 - Tüp Ayağı ve Yakası ......................................................................................................... 4
1.2.16 - Hurda Tüplerin imhası ....................................................................................................... 5
1.3 - ARIZA, MUAYENE VE DENEYLER .......................................................................... 5
2 - KULLANIMDAKİ LPG TÜPLERİNİN KONTROL SÜRELERİ ,MUAYENE,
DENEY, BAKIM VE TAMİRLERİ ............................................................................... 5
2.1 - PERİYODİK KONTROL SÜRELERİ .......................................................................... 5
2.2 - GÖZLE MUAYENE.................................................................................................... 5
2.3 - DENEYLER............................................................................................................... 5
2.3.1 - Genel Korozyon Ölçümü ..................................................................................................... 6
2.3.2 - Alan Korozyon Ölçümü........................................................................................................ 6
2.3.3 - Nokta Korozyonu ölçümü .................................................................................................... 6
2.3.4 - Ezik ölçülerinin Belirlenmesi ................................................................................................ 6
2.3.5 - Kesik Boyu ve Derinliği ölçümü ........................................................................................... 6
2.3.6 - Hidrostatik Deney ................................................................................................................ 6
2.4 - TAMİR ....................................................................................................................... 6
2.5 - MUAYENE VE TAMÎR RAPORLARI ......................................................................... 7
2.5.1 - Muayene Raporu ................................................................................................................. 7
2.5.2 - Tamir Raporu....................................................................................................................... 7
3 - PİYASAYA ARZ.................................................................................................... 7
3.1 - TÜPLERİN TEKRAR KULLANIMA HAZIRLANMASI ................................................. 7
3.2 - İŞARETLEME............................................................................................................ 7
4 - ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER ........................................................................................... 7
5 - GEÇİCİ HÜKÜMLER............................................................................................. 8
TADİL FİŞİ ................................................................................................................. 9
 

Ekli dosyalar

  • 318 TS 5306.pdf
    338.8 KB · Görüntüleme: 82
Üst