• Sitemizde dosya yada bilgi temini amacıyla mail adresi paylaşımı yasaklanmıştır. Unutmayınız ki benzer problemle karşılaşan başka meslektaşlarımızda olabilir, şahsa özel bilgi alınması durumunda da forum amacından uzaklaşarak işlevselliğini yitirebilir. Mail adresi paylaşımı dolayısıyla yaptırıma uğrayabileceğinizi hatırlatmak isteriz.

Ts 5306 kullanımdaki lpg tüplerinin muayene, deney,bakım ve tamiri

Can Avşar

Genel Yönetici
Kayıt
25 Şubat 2009
Mesajlar
1.130
Beğeniler
817
Şehir
Antalya
#1
TÜRK STANDARDI
TS 5306

Kasım 1987

KULLANIMDAKİ LPG TÜPLERİNİN MUAYENE, DENEY,BAKIM VE TAMİRİ

İÇİNDEKİLER
0 - KONU, TARİF, KAPSAM...................................................................................... 1
0.1 - KONU........................................................................................................................ 1
0.2 - TARİFLER................................................................................................................. 1
0.2.1 - Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) ......................................................................................... 1
0.2.2 - Tüp (Çelik, Dikişli)................................................................................................................ 1
0.2.3 - Tüp Anma Hacmi................................................................................................................. 1
0.2.4 - Deney Basıncı ..................................................................................................................... 1
0.2.5 - Genel Korozyon................................................................................................................... 1
0.2.6 - Alan Korozyonu ................................................................................................................... 2
0.2.7 - Nokta Korozyonu ................................................................................................................. 2
0.2.8 - Şişkin Tüp............................................................................................................................ 2
0.2.9 - Ezik ..................................................................................................................................... 2
0.2.10 - Kesik ................................................................................................................................. 2
0.2.11 - Kesikli Ezik......................................................................................................................... 2
0.2.12 - Çatlak................................................................................................................................ 2
0.2.13 - Yapraklanma (Laminasyon)............................................................................................... 2
0.2.14 - Metal İlavesi....................................................................................................................... 2
0.2.15 - Yangın Hasarı.................................................................................................................... 2
0.2.16 - Muf Çökmesi...................................................................................................................... 2
0.2.17 - Tüp Ayak veya Yakası Bağlantı Yeri Çökmesi.................................................................. 2
0.2.18 - İşaretleme Hatası .............................................................................................................. 2
0.2.19 - Tüp Darası ......................................................................................................................... 2
0.2.20 - Tüp Valfi............................................................................................................................ 2
0.3 - KAPSAM ................................................................................................................... 3
1 - SINIFLANDIRMA VE ARIZALAR ......................................................................... 3
1.1 - SINIFLANDIRMA....................................................................................................... 3
1.1.1 - Sınıflar ................................................................................................................................ 3
1.1.2 - Tipler................................................................................................................................... 3
1.2.2 - Şişkinlik............................................................................................................................... 3
1.2.3 - Eziklik.................................................................................................................................. 3
1.2.4 - Kesik ................................................................................................................................... 3
1.2.5 - Kesikli Ezik........................................................................................................................... 3
1.2.6 - Çatlak.................................................................................................................................. 4
1.2.7 - Yapraklanma (Laminasyon)................................................................................................. 4
1.2.8 - Metal İlavesi........................................................................................................................ 4
1.2.9 - Yangın Hasarı...................................................................................................................... 4
1.2.10 - Muf Çökmesi...................................................................................................................... 4
1.2.11 - Tüp Ayak veya Yakası Bağlantı Yeri Çökmesi.................................................................. 4
1.2.12 - İşaretleme Hatası .............................................................................................................. 4
1.2.13 - Hidrostatik Deney .............................................................................................................. 4
1.2.14 - Tüp Valfi............................................................................................................................ 4
1.2.15 - Tüp Ayağı ve Yakası ......................................................................................................... 4
1.2.16 - Hurda Tüplerin imhası ....................................................................................................... 5
1.3 - ARIZA, MUAYENE VE DENEYLER .......................................................................... 5
2 - KULLANIMDAKİ LPG TÜPLERİNİN KONTROL SÜRELERİ ,MUAYENE,
DENEY, BAKIM VE TAMİRLERİ ............................................................................... 5
2.1 - PERİYODİK KONTROL SÜRELERİ .......................................................................... 5
2.2 - GÖZLE MUAYENE.................................................................................................... 5
2.3 - DENEYLER............................................................................................................... 5
2.3.1 - Genel Korozyon Ölçümü ..................................................................................................... 6
2.3.2 - Alan Korozyon Ölçümü........................................................................................................ 6
2.3.3 - Nokta Korozyonu ölçümü .................................................................................................... 6
2.3.4 - Ezik ölçülerinin Belirlenmesi ................................................................................................ 6
2.3.5 - Kesik Boyu ve Derinliği ölçümü ........................................................................................... 6
2.3.6 - Hidrostatik Deney ................................................................................................................ 6
2.4 - TAMİR ....................................................................................................................... 6
2.5 - MUAYENE VE TAMÎR RAPORLARI ......................................................................... 7
2.5.1 - Muayene Raporu ................................................................................................................. 7
2.5.2 - Tamir Raporu....................................................................................................................... 7
3 - PİYASAYA ARZ.................................................................................................... 7
3.1 - TÜPLERİN TEKRAR KULLANIMA HAZIRLANMASI ................................................. 7
3.2 - İŞARETLEME............................................................................................................ 7
4 - ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER ........................................................................................... 7
5 - GEÇİCİ HÜKÜMLER............................................................................................. 8
TADİL FİŞİ ................................................................................................................. 9
 

Dosyalar