• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

WaterGEMS Tanıtım

Fatih Özcan

Site Kurucusu
Katılım
7 Aralık 2008
Şehir
Yurt Dışı
Firma
ABL Group
WATERGEMS

Su Temini/Dağıtımı Modellemesi ve Yönetimi

http://www.mekansal.com.tr/urunler_WATERGEMS_files/image001.jpg
WaterGEMS su şebekelerinde hidrolik ve su kalitesi modellemelerinde geniş çözümlerini gelişmiş veri bütünlüğü, mekansal model yaratma, optimizasyon ve değerlendirme araçları ile sunar. WaterGEMS güçlü hidrolik analiz altyapısı, model yönetimi, sonuçların sunulması ve kolay kullanımı sayesinde su otoritelerinin, belediyelerin ve mühendislerin güvenebileceği, kaynak kullanımını azaltabilecekleri ve karar destekli çözümler sağlayan bir araçtır.

Statik ve dinamik hidrolik çözümlerinin yanısıra kullanıcılara yangın suyu analizinden içerik-konsantrasyon analizlerine, enerji hesaplarından maliyet hesaplarına kadar geniş bir yelpaze de çözümler sunar. Böylelike su şebekelerinin tasarımı ve analizi dışında, şebekelerin optimizasyonuda sağlanabilir.

WaterGEMS kendine özgü kolay kullanımlı arayüzünün yanı sıra AutoCAD arayüzü ve ArcGIS arayüzü ile de kullanılabilir. Bu arayüzler aynı veri setini kullandığından hepsi arasında veri alışverişi yapılabilir. WaterGEMS kendi içinde Darwin Calibrator, Darwin Designer, Skelebrator, LoadBuilder, Trex, ModelBuilder ve WaterSAFE modüllerini içermektedir. Ayrıca SCADAConnect modulu de entegre edilebilir.

Kolay Kullanımlı Arayüz

Kendine özgü arayüzü: Kolaylıkla modelin yaratılması, çoklu arkaplan desteği, CAD, GIS ve veritabanlarından verileri aktarma, işlemleri geri alma ve yenileme yapılabilir.
MicroStation Arayüzü: Mühendislik çözümlerinizin mekansal olarak tanımlanabileceği bir arayüzdür.
AutoCAD arayüzü: WaterGEMS modellerini CAD ortamıyla entegre edilmesi ve daha gelişmiş çizim özellikleri.
ArcGIS arayüzü: GIS kullanıcılarının ESRI’nin mekansal veri tabanı mimarisiyle modelleme ve GIS için tek bir veri seti oluşturmayı sağlar.

Grafiksel Özellikler

Otomatik etiketleme: Çizim yaparken eşzamanlı olarak elemanlara önceden atanan isimleri yazar.
Ölçekli/ Şematik çizim: Çizimler yapılırken ölçeğe uygun olarak yapılabildiği gibi da yalnızca şematik olarak yapılıp uzunluklar isteğe göre girilebilir.
Eleman protipleri: Çizime başlamadan önce elemanların tipini boyutlarını vb özelliklerini belirterek, çizim sırasında o elemanın kullanılmasını sağlar.
Çoklu arkaplan desteği: İstediğiniz kadar Image, CAD ve GIS dosyalarınızı arka plan olarak getirebilirsiniz.
GIS-Stil Sembolojisi: Yakınlaşmayla uyumlu olarak sembol boyutlarının dinamik olarak değişmesi sağlanır.
Yakınlaştırma

Interobilitiy ve Veri

Veri tabanı bağlantıları: Veritabanı bağlantısı kurarak Btrieve, dBase,Excel, FozPro, Jet, Lotus, ODBC ve Paradoks tan bütün elemanlara ait verileri alıp modelinizi kolaylıkla aktarılabilir..
SCADAConnect: WaterGEMS ile SCADA arasında bağlantı kurarak gerçek verilere ulaşmanızı sağlar.

Model Oluşturma

http://www.mekansal.com.tr/urunler_WATERGEMS_files/image002.gif

Polyline-Boru dönüşümü: DXF çizimlerinden polyline ve line’ları otomatik olarak WaterGEMS’e boru olarak aktarabilir ve kesişimlerine düğüm noktaları ve ya farklı elemanlar atanabilir.
Veri Aktarımı: Tablolardan, veritabanlarından ve ODBC’ den otomatik olarak verileri okutarak model oluşturulabilir.
Debi Girişi: Günlük, haftalık ve aylık olarak patternlar yaratabilir ve tekrar tarar farklı düğümlerde kullanabilirsiniz.
Trex: Bu ek modulle 3D-CAD çizimlerinden ve sayısal arazi modellerinden kotların otomatik olarak okunmasını sağlayabilirsiniz.
Mekansal Debi Atama: Load Builder kullanılarak, GIS tabanlı su kullanımı verileri alınabilir, servis alanı poligonları kullanılarak su talebi atamaları yapılır, nufüs tahmin hesapları yapılabilir ve su sayaç okumalarından gelen veriler alınabilir.
Skelebrator: Hidrolik eşitliği sağlayarak şebekenin basitleştirilmesini sağlar.

http://www.mekansal.com.tr/urunler_WATERGEMS_files/image003.gif

Önce Sonra

Hidrolik ve Su Kalitesi

Statik çözümler: İshale hatları çözümleri için statik çözüm yapar.
Dinamik çözümler: Şebeke çözümleri için istenilen zaman aralığına uygun dinamik çözüm yapar.
İçerik–Konsantrasyon analizleri: Klor ve su içeriklerinin şebekedeki dağılımlarının analizini yapar.
Kaynak izleme: Herbir su kaynağından etkilenen zonları görüntüler.
Tank karışım analizleri: Tanktan kaynaklı su kalitesi problemlerinin simülasyonunu yapar.
Su yaşı analizleri: Şebekenin herhangi bir yerindeki su yaşını belileyek su kalitesini arttırıcı önlemler alınmasını sağlar.
Yangın suyu analizleri: Otomatik olarak basınç ve debi kısıtlamalarına uygun olarak hidrantlarda ne kadarlık bir debinin mevcut olduğunun hesabını yapar.
Kural Tabanlı Kontroller: Pompalar ve vanalar için elemanlara ya da zamana bağlı olarak kontroller koyulmasını sağlar.
Pompa ve Vana: Global olarak kullanılmak üzere pompa ve vana tanımlamalarının yapılmasını sağlar.

Sonuçların Sunulması

http://www.mekansal.com.tr/urunler_WATERGEMS_files/image004.jpg

Tematik haritalandırma: Hesaplanan ya da girilen verileri kullanarak tanımlanan limitler dahilinde tematik haritalandırma yapar.

Dinamik çoklu- parametreli ve çoklu-senaryolu grafik oluşturma: Elemanları tek bir değişkene bağlı olarak grafiklendirdiği gibi birden fazla parametreye göre ya da farklı senaryolara göre aynı grafik üzerinde görüntülemenizi sağlar. Oluşturulan grafik Image olarak saklanabilir ve ya verileri .txt dosyası olarak dışarıya aktarılabilir.
Konturlama: Hesaplanan ya da girilen verileri kullanarak tanımlanan limitler dahilinde şebeke üzerinde konturler oluşturulur.
Profil: Şebekedeki elamanlar için profiller oluşturulur.
FlexTables: Bütün şebeke elemanları için raporlamanıza uygun olarak tabloları özelleştirebilirsiniz. İstediniz değerleri tabloya alır ve ya çıkartabilirsiniz.


Model Yönetimi

Sınırsız senaryo ve alternatif: Pik, ortalama, minimum debi senaryoları, pompa kontrolleri ile enerji tasarufu senaryoları, acil eylem zamanlarında alternatif üretme gibi pek çok senaryo vew alternatif oluşturulup çözümler yapılabilir. Bu çözümleri daha sonra istediğiniz gibi sunarak karşılaştırmalarını yapabilirsiniz.
Filtreleme: Tablo verilerinde filtreleme ve ayrıştırma yaparak tabloları daha anlaşılır bir hale getirebilirsiniz.
Mühendislik Kütüphaneleri: Kullanılan materyal, yük kayıpları, akışkan özellikleri ve içerikler ile ilgili verileri içeren kendinize ait kütüphaneler oluşturabilir ve daha sonra programın bu elemanları kullanmanısını sağlayabilirsiniz.
Seçili Gruplar: Eleman özelliklerine veya isteklerinize göre seçimm grpları oluşturabilir ve daha kolay bir şekilde modelinizi yönetebilirsiniz.

Enerji ve Ana Maliyet Hesaplamaları
Enerji Maliyeti Hesaplamaları: En uygun pompa kullanımlarını ayarlayarak enerji maliyeti düşürülecek hale getirilebinilir.
Ana Maliyet: Birim maliyet fonksiyonları ve maliyet tabloları elemanlarla eşleştirilerek hesaplamaları yapabilir.

Optimizasyon
Darwin Calibrator: Ölçülen debiler, basınçlar ve eleman durumlarına uygun olarak kalibrasyon hipotezi oluşturur.
Darwin Designer: Basınç ve hız kısıtlamaları, ana maliyet, enerji maliyetlerini göz önüne alarak otomatik bir şekilde maksimum kazanç ya da minimum maliyete göre ve rehabilitasyon stratejileri geliştirir.
 
Üst