• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Yüzeysel Sulardaki Doğal Organik Maddelerin Gideriminde Uygun Koagülasyon şartlarının

Fatih Özcan

Site Kurucusu
Katılım
7 Aralık 2008
Şehir
Yurt Dışı
Firma
ABL Group
Ufuk ALKAN, Arzu TEKSOY, Hüseyin Savaş BAŞKAYA
Uludağ Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,
Çevre Mühendisliği Bölümü, 16059 Görükle-BURSA

Yüzeysel Sulardaki Doğal Organik Maddelerin Gideriminde Uygun Koagülasyon şartlarının Belirlenmesi


Özet
Bu çalışmada, yüzeysel sularda bulunan doğal organik maddelerin güçlendirilmiş koagülasyon ile gideriminin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bursa ili'nin içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Doğancı Barajı'ndan temin edilen suda Al2(SO4)3, FeCl3, FeSO4 kullanılarak jar testi yapılmıştır. Her bir koagülant için güçlendirilmiş koagülasyon koşulları belirlendikten sonra koagülasyon veriminin arttırılması için anyonik ve katyonik polielektrolitler kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgular içme sularında su kalitesinin bozulmasına, klorlama sonrasında kanserojenik dezenfeksiyon yan ürünlerinin oluşmasına ve dağıtım sisteminde bazı işletme problemlerine neden olan doğal organik maddelerin güçlendirilmiş koagülasyon prosesi ile önemli oranda giderildiğini göstermiştir. Güçlendirilmiş koagülasyon sonrasında toplam organik karbon (TOK) gideriminin %17-64, çözünmüş organik karbon (ÇOK) gideriminin %45-78, biyoparçalanabilir çözünmüş organik karbon (BPÇOK) gideriminin %45-83 arasında değiştiği tespit edilmiştir. En etkili organik madde giderimi FeCl3 ile birlikte anyonik polielektrolit kullanımı sonucu gerçekleşmiştir. Bu uygulamada elde edilen TOK giderimi %55, ÇOK giderimi %78, BPÇOK
giderimi %83 olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Biyoparçalanabilir organik karbon, çözünmüş organik karbon, içme
suyu, koagülasyon, toplam organik karbon.
 

Ekli dosyalar

  • Yüzeysel Sulardaki DoÄal Organik Maddelerin Gideriminde Uygun Koagülasyon ÅŸartlarının Beli.pdf
    175 KB · Görüntüleme: 130
Üst