• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Amonyak ve TKN Deneyi

Fatih Özcan

Site Kurucusu
Katılım
7 Aralık 2008
Şehir
Yurt Dışı
Firma
ABL Group
AMONYAK VE TKN DENEYİ

1.GENEL BİLGİLER
Azot ve azotlu maddeler çevre kirlenmesi kimyasının en önemli konularından birini oluşturur. Su kirlenmesi, hava kirlenmesi ve katı atıkların yönetimi konularının tümünde azotlu maddeler ilk aranması gereken kirlilik unsurları olmaktadır. Azot elementi, doğal döngüsü olan, bakteriler tarafından tüketilmek suretiyle veya kimyasal yollardan değişik oksidasyon / redüksiyon kademelerinde farklı bileşikler oluşturabilen bir maddedir. Hemen tüm canlı hücrelerin yaşama ve üremeleri için gerekli bir besin maddesidir. Bu nedenle üreme ve yaşamın sürmesi için, nutrient (besleyici, gıda) adıyla tanımladığımız bu ve benzeri bazı elementlerin gerekli minimum miktarların üstünde olması gereklidir. Bu kural biyolojide “Liebig’in minimumlar yasası” olarak bilinir.

Yukarıdaki kural uyarınca, aktif çamur ve benzeri arıtma tekniklerinin gerçekleşmesi için, suda ayrıştırılacak karbonlu maddelerin %5’inden daha fazla miktarda azotlu maddenin suda bulunması gerekmektedir.

Evsel atıksu, içerdiği karbon ve azot miktarları ile bakterilerin biyolojik çoğalması için lüzumlu bu minimum koşulundan daha elverişli oranlara sahiptir. Bir kişinin günde kanalizasyona verdiği karbonlu atık maddenin BOİ karşılığı ortalama 54 g/kişi-gün şeklindedir. Buna karşılık, toplam azotlu madde miktarı 10 g/kişi-gün olmaktadır. Böylece atıksuda oluşacak BOİ5:N oranı 100:5 olan minimum gereksinimi sağlar durumda olur. (54:10 = 100:18,5)

Birçok endüstri atık suyunda, özellikle evsel atıkların yeterli miktarlarda karışmadığı endüstriyel atıksu akımlarında, karbon:azot oranları yeterli olmayabilir. Bu takdirde biyolojik üremenin sağlanması için bu sulara azotlu madde eklenmesi veya eğer mevcutsa evsel atıksu karıştırılması gerekir.

Devamı Ektedir
 

Ekli dosyalar

  • AMONYAK VE TKN DENEYİ.pdf
    479.6 KB · Görüntüleme: 171
Üst