Biyoenerjik yöntem problemleri

hdyticli

Kayıtlı Kullanıcı
1) Debisi1000 m3/gün olan atık suda NH4-N konsantrasyonu 22 mg/L'dir. Nitrifikasyon ile NO3-'a dönüştürülen NH4+ ortamda elektron verici (Rd) ve hücre sentezinde kullanılan N kaynağı olarak kullanılmaktadır. Bu reaksiyon için gereken oksijen miktarını bulunuz. Hücre sentezi sonucu oluşan biyokütle miktarını hesaplayınız. Nitrifikasyon sonunda NH4+-N konsantrayonunu hesaplayınız.

Bu problemde fs değerini 0,1 alınız. Elektron verici madde NH4+, elektron alıcı madde oksijen, sentezlenen hücrenin kompozisyonu C5H7O2N şeklindedir.

2) Endüsriyel atık suyun organikkompozisyonu C8H17O3N olarak formülüze edilmiştir. Debisi 150 m3/gün olan organik madde konsantrasyonu 23,000 mg/L olan atık suyun KOİ yükünü hesaplayınız.

Sonra bu atık suyun anaerobik ortamda biyobozunması sonucunda oluşan metan gazı miktarını hesaplayınız. fs=0,08 alınmalıdır.

Anaerobik bozunmada e veren madde organik madde (C8H17O3N), e alan CO2, NH4+ azot kaynağı olarak kullanılmaktadır. Basınç 1 atm, sıcaklık 35 derecedir.
 

mahmut soylu

Kayıtlı Kullanıcı
Endüsriyel atık suyun organikkompozisyonu C8H17O3N olarak formülüze edilmiştir. Debisi 150 m3/gün olan organik madde konsantrasyonu 23,000 mg/L olan atık suyun KOİ yükünü hesaplayınız.

Sonra bu atık suyun anaerobik ortamda biyobozunması sonucunda oluşan metan gazı miktarını hesaplayınız. fs=0,08 alınmalıdır.

Anaerobik bozunmada e veren madde organik madde (C8H17O3N), e alan CO2, NH4+ azot kaynağı olarak kullanılmaktadır. Basınç 1 atm, sıcaklık 35 derecedir.

Bu sorunun cevabı bana da lazım.. Siz birşeye ulaşabildiz mi?
 
KS
hdyticli

hdyticli

Kayıtlı Kullanıcı
Kardeşim bunun erkan şahinkaya biyoteknoloji ders notları arasında çözümünü bulmuştuk.Ders notlarını internette aratarak bulabilirsin.
 

mahmut soylu

Kayıtlı Kullanıcı
Kardeşim senin cevabını görmedim. az önce ulaştım ben de. Senin de işine yarasın diye yazmak için girdim sağol.. :)
 
Üst