• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Çevre Görevlisi ve Çevre Görevlisi Eğitici Eğitimi’ne İptal Davası

Can Avşar

Antalya İl Temsilcisi
Etkinlik Grubu
Katılım
25 Şubat 2009
Şehir
Antalya
Firma
ARÜV ÇEVRE MÜH. A.Ş.
Çevre Görevlisi ve Çevre Görevlisi Eğitici Eğitimi’ne İptal Davası

Çevre Denetimi Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasının ardından Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından ilan edilen ve 9-25 Kasım 2009 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilmesi planlanan Çevre Görevlisi ve Çevre Görevlisi Eğitici Eğitimi’nin yasal dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle Odamız tarafından iptal davası açılmıştır.

1 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe giren Çevre Denetimi Yönetmeliği ile sınavsız, eğitimsiz çevre görevlisi sertifikası “hakkının” meslek alanına müdahaleyi mazur gösteremeyeceği, başka meslek alanlarına verilen kurs, seminer vb. eğitim programları ile 4 yıllık çevre mühendisliği eğitiminin bir tutulamayacağı düşüncesiyle Danıştay’da açılan dava sürerken 22 Ekim 2009 tarihinde yapılan Yönetmelik Değişikliği ise ikinci bir hak gaspına neden olmuştur.

22.10.2009 tarihinde yayımlanan Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile çevre mühendisliği meslek alanının en tanımlı hizmet konularından birisini yapabilmek için bile çevre mühendislerinin “çevre görevlisi” unvanını alması ve bunun için eğitime ve sınava tabi tutulması zorunluluğu getirilmiştir.

Aynı gün internet aracılığıyla duyurulan eğitime son başvuru tarihi 27 Ekim 2009 olarak ilan edilmiştir. Üstelik son başvuru tarihinde hala Yönetmelik hükümleri (Madde 16-3) gereğince eğitim programı, belgelendirme işlemleri gibi konuların tanımlanması gereken tebliğ yayınlanmamıştır. Ne yazık ki Bakanlığın kendi yayımladığı yönetmelikleri uygulamadaki sorumsuzluğu bir kez daha ortaya koyulmuş ancak bu, bu konudaki ilk vukuatı da olmamıştır.

2002 yılından beri çevre denetimine dair yönetmelikler yayımlayan ve değişiklikler yapan Bakanlık nedense bir türlü çevre denetimlerini etkin bir şekilde uygulamaya geçirememektedir. Her yönetmelik değişikliğinde işletmelere verilen ek sürelerle geçen yedi (7) yıllık süreç dikkate alındığında niyet ve sorumsuzluk apaçık görülmektedir.

2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun verdiği görevleri yerine getirmek yerine, Bakanlıkta meslek alanımızdan pay çıkarmaya çalışan bir takım çevreler olduğu ortadadır.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı kamu kurumu niteliğinde meslek örgütü olan Çevre Mühendisleri Odası meslektaşlarımızın haklarını gasp etmek isteyenlere bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da göz yummayacaktır. Odamız ekmeğimize, aşımıza göz dikenlere, çevre hizmetlerinin ticari bir sektöre dönüşmesine izin vermeyecek, mesleğimizin kamusal sorumluluğundan asla taviz vermeyecektir.

Odamız, mesleğimizin uygulanması sürecinde meslektaşlarımızın karşılaşacakları haksız her türlü işlem ve davranışa karşı önlemler almaya ve mesleki etkinliğini sağlamaya yönelik hukuksal süreçleri işletmeye devam edecek, alanımızın mesleki-siyasi rant çevrelerine ve piyasa koşullarına teslim edilmesine izin vermeyecektir.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu

4 Kasım 2009
 
Üst