• Sayın Üyeler,

  Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

  Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Çmo genel merkez seçimleri (genc cevre muhendisleri)

Fatih Özcan

Site Kurucusu
Katılım
7 Aralık 2008
Şehir
Yurt Dışı
Firma
ABL Group
Seçimlere günler kalan diğer ve ışık vaat eden grubumuzu da tanıtmak istiyorum. Genç çevre mühendisleri son zamanlarda adını duymaya başladığımız ve Ankara şubeye tüm delegelerini sokmayı başarmış bir grup. Kendileriyle de 2 kere toplantı yapma şansına sahip oldum. Genç çevre mühendislerinde de aşağıda söylediklerini yapabilecek gücü, azmi ve kararlılığı gördüm diyebilirim. Genç Çevre Mühendisleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen
Gizlenen içeriği görüntülemek için Giriş Yap yada Kayıt Ol .
ziyaret ediniz."genç" çevre mühendisleri çalışma ilkeleri
Gizlenen içeriği görüntülemek için Giriş Yap yada Kayıt Ol .
Gizlenen içeriği görüntülemek için Giriş Yap yada Kayıt Ol .
Gizlenen içeriği görüntülemek için Giriş Yap yada Kayıt Ol .
Değerli Meslektaşlarımız,
Oda Genel Kurulu’na doğru “genç” çevre mühendisleri çalışma programından bazı satır başlarını sizlerle paylaşmak istiyoruz.


 • Doğal kaynak talanının tek başına değil, ancak emek sömürüsü başta olmak üzere, diğer toplumsal adaletsizlikler bütününün bir parçası olarak kavranabileceği ve çözülebileceği vizyonuna sahip,

 • Hem mesleki hem de toplumsal hayatı dönüştürmeye yönelik olarak yapılması gerekenleri eleştiri ekseniyle sınırlamayıp, somut öneriler geliştirebilen,
 • Bilim ve teknoloji ekseninde, ilgili tüm paydaşları sürece katarak, bağımsız çalışmalar yapabilen,
 • Etik değerlerden hiçbir koşulda ödün vermeyen,
 • Oda’ya dair her türlü çalışmada eşitlik ve adalet ilkelerini merkezine oturtan, birleştirici ve kapsayıcı bir yönetim tarzını benimseyen, birliktelik ve paylaşım kültürünü egemen kılan,
 • Gücünü sadece sahip olduğu bilgi, yarattığı dayanışma kültürü ve katılımcığından alacak,
 • Üyelerinin mesleğe ve çalışma yaşamına dair her türlü sorununda “çözüm” üretebilecek uzmanlıklara sahip üye ve diğer paydaşları bir araya getirebilecek,
 • Meslekle ilgili yasa/yönetmeliklere dair bütünsel değerlendirmeler yapabilecek, alternatifler oluşturabilecek üye ve diğer paydaşları hareketlendirebilen,
 • Oda’nın kişisel, grupsal, siyasi, vb. rant aracı olmasına izin vermeyen,
 • Mesleğin ve meslektaşların ihtiyaçlarını gözeten eğitimler düzenleyen,
 • Toplumdaki yanlış çevre mühendisliği algısını değiştirebilen,
 • Kamu kurumları ve belediyelerle, mesleki ve kentsel sorunların çözümünde tartışma ortamı yaratabilen,
 • Kamu kurumları ile meslek ve toplum yararına dönük olarak ilişkileri geliştiren,
 • Kendi gündemini yaratabilen,
 • Mesleki onura ve formasyona sahip çıkan,
 • Yaptığı açıklamalarla çevre mühendisliğinin mesleki onurunu yücelten,
 • Basın ve yayın organlarında çevre mühendisliğinin meslek alanını tanıtabilen,
 • TMMOB ilkelerini sahiplenen, yapacağı çalışmalarda bu ilkelerden taviz vermeyen,

Çevre Mühendislerinin iş alanlarını geliştirmek, mesleki konumlarını güçlendirmek için;

 • Sanayi ile iletişim arttırılacak
 • Yerel Yönetimler ile iletişim arttırılacak
 • Bakanlıklar ve diğer kamu kurumları ile iletişim arttırılacak
 • Çevre sektörü ile iletişim arttırılacak
 • Üniversiteler ile ortak çalışmalar yapılacak
 • TMMOB ve diğer meslek odaları ile işbirliği yapılacak
 • Sivil toplum örgütleri ile ortak çalışmalar yapılacak
 • Serbest Çevre Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim Ve Asgari Ücret Yönetmeliği’nin (SMM) yeniden yapılandırılması ve işlevsel hale gelmesi sağlanacaktır.

Çevre konularında ülke politikaları oluşturmak için yayımlanmasını planladığımız raporlar;

 • Tükenmez enerji kaynakları ve Çevre Mühendisliği
 • İklim Değişikliği ve Çevre Mühendisliği
 • İnsan hakları, Çevre ve Çevre Mühendisliği
 • Çevre Teknolojileri
 • 21. yüzyılda Çevre Mühendisliği eğitim ihtiyaçları

Çevre Mühendislerinin meslek içi eğitimlerini nitelikli ve sürekli hale getirmek için;

 • Çevre Mühendisliği mesleği ile ilgili konularda bölgelere özgün sürekli eğitim programları düzenlenecek.
Meslek ile ilgili eğitim konularına örnek olarak;

 • Tehlikeli atık yönetimi
 • Katı atık yönetimi
 • Çevre Mühendisleri için ekonomi/finans
 • Hava kirliliği kontrol teknolojileri
 • Temiz Üretim

Çevre Mühendisleri Odası'nın, Türkiye’nin çevre politikalarının oluşturulmasına öncülük etmesini, odak alarak kurumsallaşmasını sağlamak için;

 • Çevre Mühendisleri Odası şeffaf bir yönetim modeli uygulayacaktır.
 • Çevre Mühendisleri Odası yerel etkinliklerini şube ve temsilciliklerin faaliyetleri olarak yapılandıracaktır.
 • Şubelere eğitim özerkliği sağlanacaktır.
 • Şubelerin mali kaynak kullanımı düzene oturtulacaktır.
 • Çevre Mühendisleri için hukuk danışma sistemi oluşturacaktır. Bu hukuk danışma sisteminde, işsiz ve çalışan mühendislerden başlayarak tüm üyelere mesleki alanda hukuksal destek verilmesi hedeflenecektir.
 • Mali düzen ve şeffaflık sağlanacaktır.
 • Oda internet sitesi teknik ve sosyal içeriği geliştirilmiş bir yapıya dönüştürülecektir.
 • ÇMO kongresi bütün çevre mühendisleri için bir buluşma toplantısı haline getirilecektir.
 • Düzenli olarak teknik dergi çıkartılacaktır. Bu teknik dergi ile Türkiye’deki çevre mühendislerinin gelişen teknoloji ve tekniklere dair bilgi ihtiyacı giderilecektir.
 • Oda bülteni kolaylıkla ulaşılabilir ve okunabilir hale getirilecektir.

Çevre Mühendisliği mesleğini topluma tanıtmak, sevdirmek ve gerekliliğini anlatmak için;

 • İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarına yönelik eğitim uzmanları ile birlikte eğitim materyali hazırlanacaktır.
 • Basın yayın organları ile bilgi paylaşımı, uzun süreli etkinlikler yapılacaktır.
 • Öğrenci komisyonlarının çalışmaları okullar bazında yaygınlaştırılarak öğrencilerini eğitim ve sosyal ihtiyaçlarının karışlanması hedeflenmektedir. Öğrencilerin çalışmaları kurumsallaşan Odanın ihtiyaçlarının karşılamak adına önemli bir adımdır.
 • Aynı zamanda öğrencilikten başlayarak meslek onurunu öne çıkartan, çevre mühendisi olmanın sorumluluğunu topluma ve meslektaşlarımıza anlatan politikalar geliştirilecektir.


bir “Oda” düşü ile çıktığımız yolda tüm delege meslektaşlarımızın ve çevre mühendislerinin katkılarını bekliyoruz. 17 – 18 Nisan 2010 tarihlerinde gerçekleşecek olan Oda Genel Kurulu’ nun mesleğimiz ve Odamız için UMUT olması hepimizin ellerinde!
 
Üst