• Sitemizde dosya yada bilgi temini amacıyla mail adresi paylaşımı yasaklanmıştır. Unutmayınız ki benzer problemle karşılaşan başka meslektaşlarımızda olabilir, şahsa özel bilgi alınması durumunda da forum amacından uzaklaşarak işlevselliğini yitirebilir. Mail adresi paylaşımı dolayısıyla yaptırıma uğrayabileceğinizi hatırlatmak isteriz.

Çöp sızıntı suyunun arıtılması

Kayıt
12 Şubat 2014
Mesajlar
25
Beğeniler
0
#1
Merhabalar. Düzenli depolama sahalarında oluşacak çöp sızıntı suyunu arıtmak üzere bir arıtma tesisi kurulmasının zorunluluğuna dair bir yönetmelik varmıdır?
 
Kayıt
15 Mart 2011
Mesajlar
709
Beğeniler
774
#2
Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik:
Düzenli depolama tesislerinde toprak ve suların korunması için su kontrolü ve sızıntı suyu yönetimi

MADDE 7 – (1) Düzenli depolama tesisinin yer seçimi ve tasarımı, toprağın, yüzeysel suların ve yeraltı sularının kirlenmesini önleyecek şekilde yapılır ve 16 ncı maddede belirtilen hususlar uygulanır. Kapatma sonrası aşamada bu korumanın sağlanması için ise 17 nci maddede belirtilen yapı teşkil edilir.
(2) I. sınıf ve II. sınıf düzenli depolama tesisleri için sahanın özellikleri ve meteorolojik şartlar dikkate alınarak;
a) Depolama sahasına yağıştan kaynaklanan yüzeysel suların girmesini engellemek,
b) Sızıntı suyu toplama sistemine yağış suyu girmesini asgari düzeye indirmek,
c) Yüzeysel suların ve/veya yeraltı sularının depolanmış atığa temasını engellemek,
ç) Kirlenmiş suları ve sızıntı suyunu toplamak,
d) Depolama sahasında toplanmış kirlenmiş suları ve sızıntı suyunu 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda deşarj standartlarına uygun hâle getirmek için arıtmak
amacıyla önlemler alınır.

(3) Belediye atıklarının depolandığı düzenli depolama tesislerinde, Bakanlık tarafından herbir düzenli depolama tesisi bazında tesisin kurulacağı bölgenin iklim koşulları ve meteorolojik özellikleri dikkate alınarak sızıntı suyunun yönetiminde aşağıdaki uygulamalar için izin verilebilir:
a) Sızıntı suyu, drenaj sistemi ile dengeleme havuzlarında toplanarak Bakanlıkça belirlenecek süre için depolama sahasına geri devir ettirilir.
b) Düzenli depolama sahasının işletilmesi sırasında ölçüm, gözlem veya modelleme yoluyla belirlenen miktarı dikkate alınarak gerekliliği ortaya çıktığında sızıntı suyu, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda deşarj standartlarına uygun hâle getirmek için arıtılır.
(4) Sahada sel, taşkın gibi yağış sularından ve yüzeysel sulardan kaynaklı olumsuzlukları engelleyecek önlemlerin alınması kaydıyla III. sınıf düzenli depolama tesisleri için bu madde hükümleri uygulanmaz. Ancak Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde bu tesislerde, yeraltı suyunun kontrolü ve izlenmesi için gerekli tedbirler alınır ve bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sistemler kurulur.

Bilginize.
 
Kayıt
2 Temmuz 2013
Mesajlar
10
Beğeniler
9
#3
Çöp sızıntı suyunu arıtmak üzere bir arıtma tesisi kurulmasının kesin zorunluluğu yok. Zorunluluk şöyle ortaya çıkıyor;

Sızıntı suyundan aldığın numune 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'nde "Tablo 20.6: Sektör: Katı Artık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisleri" standartlarını sağlamazsa o zaman arıtma tesisi kurma zorunluluğu var. Şayet numune sonucu uygun standartlardaysa arıtma tesisi zorunluğu yok. Tabi bunun için Bakanlığın iklim koşullarını ve meteorolojik durumları göz önüne alarak izin vermesi gerekiyor. Hemen bir arıtma tesisi kurma telaşına girip maliyet açısından külfetli bir işe girişmek yerine öncelikle yönetmeliğin inceliklerinden faydalanmanı tavsiye ederim. Yönetmelikte zorunluluğu ortaya çıktığında diye bir ibare var. Yani koşullar ve numune sonuçları sayesinde arıtma tesisi yapımından kurtulabilirsin. Bu bilginin dayanağı;

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik:
Düzenli depolama tesislerinde toprak ve suların korunması için su kontrolü ve sızıntı suyu yönetimi

MADDE 7 – (1) Düzenli depolama tesisinin yer seçimi ve tasarımı, toprağın, yüzeysel suların ve yeraltı sularının kirlenmesini önleyecek şekilde yapılır ve 16 ncı maddede belirtilen hususlar uygulanır. Kapatma sonrası aşamada bu korumanın sağlanması için ise 17 nci maddede belirtilen yapı teşkil edilir.
(2) I. sınıf ve II. sınıf düzenli depolama tesisleri için sahanın özellikleri ve meteorolojik şartlar dikkate alınarak;
a) Depolama sahasına yağıştan kaynaklanan yüzeysel suların girmesini engellemek,
b) Sızıntı suyu toplama sistemine yağış suyu girmesini asgari düzeye indirmek,
c) Yüzeysel suların ve/veya yeraltı sularının depolanmış atığa temasını engellemek,
ç) Kirlenmiş suları ve sızıntı suyunu toplamak,
d) Depolama sahasında toplanmış kirlenmiş suları ve sızıntı suyunu 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda deşarj standartlarına uygun hâle getirmek için arıtmak
amacıyla önlemler alınır.
(3) Belediye atıklarının depolandığı düzenli depolama tesislerinde, Bakanlık tarafından herbir düzenli depolama tesisi bazında tesisin kurulacağı bölgenin iklim koşulları ve meteorolojik özellikleri dikkate alınarak sızıntı suyunun yönetiminde aşağıdaki uygulamalar için izin verilebilir:
a) Sızıntı suyu, drenaj sistemi ile dengeleme havuzlarında toplanarak Bakanlıkça belirlenecek süre için depolama sahasına geri devir ettirilir.
b) Düzenli depolama sahasının işletilmesi sırasında ölçüm, gözlem veya modelleme yoluyla belirlenen miktarı dikkate alınarak gerekliliği ortaya çıktığında sızıntı suyu, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda deşarj standartlarına uygun hâle getirmek için arıtılır.
(4) Sahada sel, taşkın gibi yağış sularından ve yüzeysel sulardan kaynaklı olumsuzlukları engelleyecek önlemlerin alınması kaydıyla III. sınıf düzenli depolama tesisleri için bu madde hükümleri uygulanmaz. Ancak Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde bu tesislerde, yeraltı suyunun kontrolü ve izlenmesi için gerekli tedbirler alınır ve bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sistemler kurulur.