Düşük sıcaklıklı jeotermal rezervuarlar için boyutsuz rezervuar modelleri

Fatih Özcan

Site Kurucusu
Düşük sıcaklıklı jeotermal rezervuarlar için boyutsuz rezervuar modelleri

Hülya SARAK*, Abdurrahman SATMAN, Mustafa ONUR
İTÜ Maden Fakültesi, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü


Bu çalışmada, düşük sıcaklıklı jeotermal rezervuarların üretim davranışı analitik olarak modellenmektedir. Modellerde üretim, enjeksiyon ve doğal beslenmenin, düşük sıcaklıklı ve sıvının etken olduğu bir jeotermal rezervuarın basınç veya su seviyesi üzerindeki etkileri göz önüne alınmaktadır. Modellemede rezervuar ve akifer ayrı ayrı tanklar olarak temsil edilmekte ve beslenme kaynağının etkisi incelenmektedir. Model sonuçları sabit debide üretim/tekrar-basma durumunda analitik ifadeler şeklinde verilmekte, debi değişimleri Duhamel ilkesi yaklaşımıyla modellenmektedir. Rezervuar ve akifere ait model parametrelerinin tahmin edilmesinde, doğrusal olmayan ağırlıklı en küçük-kareler parametre yöntemi kullanılmaktadır. İzlanda’daki düşük sıcaklıklı jeotermal sahalardan biri olan Laugarnes jeotermal sahası ile Türkiye’den bir örnek olarak Balçova-Narlıdere jeotermal sahasına ait üretim ve su seviyesi verileri kullanılarak modelleme çalışması yapılarak, model sonuçları ile saha verileri karşılaştırılmaktadır.

Makalenin tamamına ekten ulaşabilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

  • Düşük sıcaklıklı jeotermal rezervuarlar için boyutsuz rezervuar modelleri.pdf
    568 KB · Görüntüleme: 47
Üst