Duyuruyu Kapat
Facebook Gözat
Twitter Gözat

Endüstriyel atıklardan cam, cam-seramik ve seramik üretimi

Konu, 'ARŞİV' kısmında Tarık Can tarafından paylaşıldı.

 1. Tarık Can

  Tarık Can Genel Yönetici

  itüdergisi/d
  mühendislik
  Cilt:6, Sayı:5-6, 106-119
  2007

  Endüstriyel atıklardan cam, cam-seramik ve seramik üretimi

  Özet
  Bu çalışmada, termik santral uçucu külü ile alüminyum üretimi sırasında açığa çıkan kırmızı çamurdan
  cam ve cam-seramik üretimi gerçekleştirilmiştir. Öncelikle, cam üretimini gerçekleştirebilmek
  amacıyla, Çayırhan uçucu külüne %5 oranında atık kırmızı çamur ilave edilmiştir.
  Kissinger yöntemi kullanılarak, üretilen cam numunelerinin kristalizasyon aktivasyon enerjisi 370
  kJ/mol olarak tespit edilmiştir. Cam numunelerine, cam-seramik malzeme üretebilmek amacıyla
  sinterleme yöntemi uygulanmıştır. Cam numunelerine; diferansiyel termal analiz sonucunda elde
  edilen bilgiler ışığında, çekirdeklenme ve kristalizasyon ısıl işlemleri uygulanarak cam-seramik
  malzemeler üretilmiştir. Kristalizasyon sıcaklığında bekleme süresinin üretilen cam-seramik numunelerinin
  mikroyapısal, kimyasal ve fiziksel özelliklerine olan etkisi incelenmiştir. Kristalizasyon
  sıcaklığında süresinin artması ile birlikte cam-seramik numunelerde oluşan kristal fazın oranı artmıştır.
  Ayrıca cam-seramik numunelerinin iyi yönde geliştiği gözlenmiştir. Sinterleme yöntemiyle
  üretilen cam-seramik numunelerde oluşan kristalin fazın diopsid (Ca(Mg,Al)(Si,Al)2O6) olduğu belirlenmiştir.
  Ayrıca, uçucu külden herhangi bir katkı maddesi ilavesi olmadan, dört farklı sinterleme
  sıcaklığında ısıl işlem uygulanarak seramik malzemeler üretilmiştir. Üretilen seramik numunelerde
  oluşan fazların kuvars (SiO2), mullit (Al6Si2O13), anortit (CaAl2Si2O8) ve diopsid
  (Ca(Mg,Al)(Si,Al)2O6) olduğu saptanmıştır. 1348 K’in üzerindeki sinterleme sıcaklığında üretilen
  seramik malzemenin, daha düşük sinterleme sıcaklıklarında üretilen numunelere oranla daha üstün
  özelliklere sahip olduğu tespit edilmiştir. Üretilen cam-seramik malzemelerin mikroyapısal ve fiziksel
  özelliklerinin, seramik malzemelere kıyasla çok daha iyi olduğu gözlenmiştir.
  Anahtar Kelimeler: Uçucu kül, cam, aktivasyon enerjisi, cam-seramik, sinterleme ve seramik.


  Melek Mümine EROL*, Sadriye KÜÇÜKBAYRAK, Ayşegül ERSOY-MERİÇBOYU
  İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Programı
   

  Ekli Dosyalar: