• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

fuar duyurusu

Geleceğimize sahip çıkmak için…
Türkiye'nin su kaynakları, evsel ve sanayi atıkları ile altyapı yetersizliği sebebiyle hızla kirleniyor. Göller, nehirler, dereler ve denizler adeta atık deposuna dönüştü.
Çevremizin hızla kirlendiği, doğal yaşamı ve insanlığı tehdit eder noktaya geldiği, küresel ısınmanın önemli boyutlara ulaştığı günümüzde, kötü gidişe müdahale etmek ve geleceğimizi kurtarmak elimizde.

Bu doğrultuda oluşturulan sürdürülebilir çevre ve enerji politikaları, ekonomik ve sosyal kalkınmada önemini her geçen gün daha fazla hissettiriyor ve bu süreç, çevre dostu teknolojilerin de gelişimini hızlandırıyor.

Ayrıca, global ısınmanın dünyayı tehdit ettiği, susuzluğun gelecekteki en önemli sorunlardan biri olacağı düşünüldüğünde, yenilenebilir-temiz enerji, ekolojik üretim büyük önem arz ediyor.

Bugün en önemli enerji kaynağı olarak kullanılan fosil yakıtların yanmaları sonucu çevreye verdikleri zarar ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri biliniyor.

Çok yoğun olarak enerjiye bağımlı yaşadığımız dünyada biyogaz, güneş, rüzgâr, su ve jeotermal enerji gibi çevreye daha az zarar veren, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı için yeni teknikler geliştirilmesi gerekiyor.

2014 yılına kadar 35 milyar Euro çevre yatırımı
Çevre dostu teknolojilerin sergilenmesi ve tanıtılması, Türkiye açısından çok önem arz ediyor. Türkiye’de 2014 yılına kadar 35 milyar Euro çevre yatırımı hedefleniyor. Bu yatırımların; katı atık, tehlikeli atık, atık su ve yenilenebilir enerjiler alanında yoğunlaşması planlanıyor.


2014-2023 yıllarını kapsayan dönemde de yine 30-35 milyar Euro değerinde ek yatırım yapılması öngörülüyor. Yatırımların % 20’sinin merkezi idare, % 42’sinin yerel yönetimler, %15’inin özel sektör ve % 23’ünün de fonlarla karşılanması planlanırken, 2008 yılında, yerel yönetimlerin en az 1 milyar Euro’luk yatırım başlatması bekleniyor.

ÇET’08’in ardından
Türkiye'nin sayılı bilim adamlarından oluşan bilim kurulunun tespit ettiği program doğrultusunda, yerli ve yabancı bilim adamları, sanayi kuruluşları temsilcileri, belediye başkanları ve yetkililerinin katılımıyla düzenlenen
“Yenilenebilir Alternatif Enerji ve Su Sorunları Konferansı” ile birlikte gerçekleştirilen ÇET’08 Fuarı’na 7’si doğrudan yabancı, 20’si ise yabancı firmaların Türkiye temsilcisi konumunda bulunan toplam 108 firma, kurum, kuruluş katıldı, 5.500 m² alanda gerçekleştirilen fuarı 1.200’ü profesyonel olmak üzere 3.400 ziyaretçi gezdi.
Fuar katılımcısı firmalara uygulanan anketi yanıtlayanların % 59’u fuarda hedeflerine ulaştıklarını, % 79’u önümüzdeki yıl fuara tekrar katılmayı istediklerini belirttiler.

ÇET’09 İzmir’de
Çevre Teknolojileri Fuarı’nın üçüncüsü 4-7 Haziran 2009 tarihleri arasında yine İzmir’de düzenlenecektir.
Kültürpark’ta gerçekleştirilecek fuar kapsamında “Alternatif, Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Su Sorunları Konferansı” düzenlenecektir. Konferans çerçevesinde ilgili kuruluş ve akademisyenlerle birlikte toplantı, seminer, work-shoplar da yapılacaktır.

Fuarda Sergilenecek Ürünler
Çevre Sağlığı, Arıtma Sistemleri: Su arıtma teknolojileri ve ekipmanları, içme suyu, proses, atıksu arıtımı ve yeniden kazanımı, altyapı ve sıhhi tesisat teknolojileri, boru ve ekipmanları, havuz arıtım kimyasalları ve ekipmanları, su yalıtım ürünleri, kanal temizleme sistemleri ve ürünleri

Alternatif ve Yenilenebilir Enerji Sistemleri: Rüzgar, hidrolik, jeotermal, güneş, hidrojen enerji sistemleri ve yakıt pilleri
Tehlikeli Atıkların Toplanması ve Geri Dönüşüm Sistemleri: Atık toplama üniteleri, taşıma, geri kazanım ve bertaraf sistemleri
Emisyonlar: Emisyon azaltımı teknolojileri, ölçme-izleme ve kontrol-laboratuar teknolojileri sistemleri
Belediyelerin Çevre Projeleri
Alt Yapı, Sondaj, Etüd, Araştırma Teknolojileri ve Hizmetleri
Proje Taahhüt ve Uygulama Hizmetleri
Çevre Dostu Ürünler
Çevre Danışmanlık Hizmetleri
Bankacılık ve Finans Hizmetleri
Yayınlar, Dernekler, Üniversite ve Kamu Araştırma Kurumları

Ziyaretçi Profili
• Belediye Başkanları • Belediyelerin çevre ile ilgili birim yöneticileri • Fabrika sahipleri • Fabrika yöneticileri • Kamu kurumu yöneticileri • Satın alma sorumluları • Organize sanayi bölge yöneticileri • Müteahhitler • Danışman kuruluşların yöneticileri • Proje ofisleri yöneticileri • Konu ile ilgili kurum-kuruluş yöneticileri • Banka ve finans kurumu yöneticileri • Mühendisler • Teknikerler • Akademisyenler • Öğrenciler • Yayıncılar

Ziyaret Saatleri: 11.00-19.00

Katılım Ücreti ve Ödeme Şekli
0-50 metrekare arası : 120 USD+KDV
51-250 metrekare arası : 110 USD+KDV
251 metrekare ve üzeri : 90 USD+KDV

Katılım Ücretine Dahil Hizmetler
Sözleşmede belirtilen alana stant kurulması, stantların, her 3 m²’ye bir spot şeklinde aydınlatılması, halı, her standa, 1 masa, 2 sandalye, 1 çöp kovası, 3’lü priz verilmesi, alınlık yazısının yazılması, fuar alanının genel temizliğinin yapılması (stantların iç temizliği KATILIMCI’ya aittir), fuar alanının genel güvenliğinin sağlanması
(fuarın açık olduğu saatlerde stant güvenliği KATILIMCI’ya aittir), fuar yönetmeliği gereği zorunlu sigortaların yapılması, fuar katalogunda firma bilgilerine yer verilmesi, katılımcı kartları ve araç giriş kartları verilmesi, fuarın basın-yayın organları ve açık hava reklam araçlarıyla tanıtılması.

Tanıtım Faaliyetleri
Fuar öncesi sektörle ilgili tüm üreticilere ve sektöre yönelik mal ve hizmet üretenlere fuar broşürü, e-bülten gönderilecek, fuar posteri ve el ilanı dağıtılacak, ilgililere fuar davetiyesi ulaştırılacak, kentin ve bölgenin önemli noktalarına billboard ve bez afişler asılacak, gazetelerin bölge ve ulusal baskılarında reklamlar yayınlanacak, bölgesel ve ulusal yayın yapan radyo ve televizyonlarda fuarın duyurusu yapılacaktır.

Fuar Katalogu
Fuar katalogu, 14x21 cm. boyutlarında basılacaktır. Katılımcılar, konuyla ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtılacak ve ziyaretçilere satılacak kataloga renkli reklam verilebilecektir.

Reklam Fiyatları
Ayraç : 1.500 YTL + KDV
Arka Kapak Renkli : 1.500 YTL + KDV
Kapak İçleri Renkli : 750 YTL + KDV
İç Sayfalar Renkli : 400 YTL + KDV
Reklâm filmleri, reklâm veren tarafından gönderilmelidir. Çerçeveli reklâam filmleri sayfa boyutundan birer cm. küçük hazırlanmalıdır.

Seyahat ve Konaklama
İzmir dışından gelecek katılımcıların seyahat ve konaklama işleri, 3F Turizm Seyahat Ltd. Şti. tarafından organize edilecektir.
Tel: 0 (312) 473 61 00
Gizlenen içeriği görüntülemek için Giriş Yap yada Kayıt Ol .
e-posta: info@3f.com.tr

Daha detaylı bilgiye:
Ankara için, 0 (312) 473 60 00
İstanbul için, 0 (212) 267 12 87
info@forzafuar.com.tr

Son Başvuru Tarihi: 16 Mayıs 2009
Bu fuar 5174 sayılı Kanun gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) izni ile düzenlenmektedir.
 
Üst