• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Katı Madde Tayinleri

Fatih Özcan

Site Kurucusu
Katılım
7 Aralık 2008
Şehir
Yurt Dışı
Firma
ABL Group
1. DENEYİN AMACI
Sudaki ve atıksudaki askıda (süspanse) veya çözünmüş haldeki maddeler, katı maddeler olarak isimlendirilir. Buharlaştırma işleminden ve 103-105°C’de kurutmadan sonra geriye kalan maddelerin tümü katı madde olarak sınıflanır. Yüksek konsantrasyonlarda katı madde içeren kirlenmiş sular, endüstri kuruluşlarının çıkış suyu kalitesine ve alıcı ortama olumsuz etkiler yapar. Endüstriyel atıksuların arıtılmasında ön çökeltme tanklarının gerekli olup olmadığına karar vermede ve bunların boyutlandırılmasında katı madde miktarının bilinmesi gereklidir. Arıtma tesisi çıkışında katı madde konsantrasyonunun belli bir limit değeri aşmasına izin verilmez; çünkü alıcı su ortamlarında çökelmelere ve fazla miktarda dip çamuru oluşumuna neden olurlar. Taban birikintilerinde anaerobik ayrışma başlar. Ayrıcı alıcı ortamlarda bulanıklık yaparak ışık geçirgenliğini azaltır. Bulanık sular estetik, rekreasyon,
yüzme gibi amaçlar için uygun değildir. Yüksek oranda katı madde içeren sular içme suyu ve endüstriyel amaçlarla kullanılamazlar. Yeraltı suları genellikle katı madde bakımından oldukça temiz olup, fazla katı madde ihtiva etmezler. Çünkü sular yeraltına inerken tabii bir filtre olan zeminden süzülürler. Yüzeysel sular ise oldukça fazla katı madde ile yüklüdürler.

Yeraltı sularının kullanılması durumunda katı madde konsantrasyonu düşük olduğu için genellikle bu suları katı maddeden arındırma sorunu yoktur. Fakat yüzeysel suların kullanılması durumunda su içindeki katı maddelerin arıtılması şarttır. Evsel atıksular zayıf, orta, çok kirli olarak gruplandırılırlar. Orta derecede kirli bir evsel atıksuda bulunan katı maddelerin sınıflara göre katı madde konsantrasyonları Şekil 1’de verilmiştir. Böyle bir atıksuda filtre edilemeyen toplam askıda katı maddenin %75’i, filtre
edilebilen katı maddenin %40’ı organik karakterdedir. Katı madde tayini ile suyun kullanım amacına uygun olup olmadığı belirlenir.

Devamı Ektedir
 

Ekli dosyalar

  • KATI MADDE TAYINLERI.pdf
    245.1 KB · Görüntüleme: 438
Üst