Sertlik Tayini

Fatih Özcan

Site Kurucusu
Site Kurucusu
Kayıt
7 Aralık 2008
Mesajlar
3.535
Beğeniler
3.550
Şehir
Astana
#1
1. DENEYİN AMACI
Suların sertlik derecelerini deney yoluyla bulunmasının öğrenilmesi amaçlanmaktadır.

2. DENEYİN ANLAM VE ÖNEMİ
Suyun sertliği, suyun sabunu çökeltme kapasitesinin bir ölçüsüdür. Sabun, suda mevcut kalsiyum ve magnezyum iyonları tarafından çökeltilir. Diğer çok değerli katyonlarda sabunu çökeltebilir. Fakat bunlar sık sık bileşenlerle kompleks haldedirler. Bunların su sertliğindeki rolleri çok azdır ve tanımlamak güç olabilir. Pratikte toplam sertlik, kalsiyum ve magnezyum konsantrasyonlarının toplamı olarak tarif edilir. Sertlik, genellikle mg/L CaCO3 olarak ifade edilir.

Sertlik, karbonat ve bikarbonat alkalinitesi toplamından büyük olduğunda; sertliğin toplam alkaliniteye eşdeğer olan kısmı "Karbonat sertliği", geri kalan kısmı ise "Karbonat olmayan sertlik" denir. Sertlik, bikarbonat ve karbonat alkalinitesi toplamına eşit veya küçükse, tüm sertlik karbonat sertliği olup karbonat olmayan sertlik yoktur.

Sert sularla ilgili problemler de şu şekildedir:
• Sabun tüketimine neden olurlar,
• Deride tahrişe neden olurlar,
• Sıcak su borularında, ısıtıcılarda, kazanlarda kireç birikimine ve taşlaşmaya neden olurlar,
• Porselenlerde renk giderimine neden olurlar. Lavabo ve küvetlerin beyaz rengini bozarlar,
• Sebzelerin katılaşmasına ve renksizleşmesine neden olurlar,
• Kumaşların ömrünü azaltır, yıpranmalarına neden olurlar,
• Konserve endüstrisinde problemlere neden olurlar.

Sertlik giderme işlemleri pahalı arıtma tekniklerini gerektirirler. Sudaki sertlik tayini için çeşitli yöntemler vardır (Hesap metodu, EDTA titrasyon metodu, sabun metodu gibi).

Devamı Ektedir
 

Dosyalar

Yukarı Alt