• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Sürekli̇ emi̇syon i̇zleme si̇stemi̇ne tabi̇i̇ tesi̇sler

Furkan KÖSE

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
6 Ocak 2016
Şehir
Manisa
Firma
MAYTEKS
Merhabalar,

Seös tebliğinde tabii olan tesisler hakkında bir bilgi edinemedim fakat yaptığım diğer araştırmalara göre tek baca çıkışlı ısıl gücü 10 MW ve üzeri katı ve sıvı yakıtlı yakma tesislerinin tabi olduğuna dair bilgiler okudum.
Yakıt olarak doğalgaz kullanan bir buhar kazanın ısıl gücünün sürekli izlemeye tabi olması için kaç MW ve üzeri olması gerekiyor?

Konu ile ilgili bilgilerinizi paylaşırsanız sevinirim.

Herkese İyi Çalışmalar.
 
@hakancihan Bey, Tesisin anma ısıl gücü 10 MW'ı geçmiyor. Biz sadece hangi durumlarda sürekli izlemeye tabi oluruz onu öğrenmeye çalışıyoruz.

Katı veya sıvı yakıt olarak yazmış birçok kişi biz doğalgaz kullanıyoruz bunun karşılığını öğrenmeye çalışıyoruz doğalgaz kazanında anma ısıl güç kaç MW'ı geçerse sürekli izlemeye tabi oluruz gibi
 
Gizlenen içeriği görüntülemek için Giriş Yap yada Kayıt Ol .
, Resmi Gazete ‘de yayınlanan son güncel haline, yine Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
Gizlenen içeriği görüntülemek için Giriş Yap yada Kayıt Ol .
,
Gizlenen içeriği görüntülemek için Giriş Yap yada Kayıt Ol .
ve Mahalli Çevre Kurulu kararlarına göre belirlenmektedir. Umarım faydalı bir yorum olur.
 
Gizlenen içeriği görüntülemek için Giriş Yap yada Kayıt Ol .
'nin EK-3'ünde d bendinde Emisyonların Sürekli izlenmesi başlığı altında bütün parametreler için şartlar yer alıyor. Ayrıca atık yakılan bacanız varsa SEÖS zorunludur.

Sadece bacanın ısıl gücü olarak değil bacanın kütlesel kirlilik yükleri olarak sınır vardır. Eğer emisyon ölçümünde bu yük çıkışı tespit edilirse zorunlu olarak SEÖS sistemi kurulması gerekir.

Ayrıca Valilik uygun gördüğü sürece bu şartlara bakılmaksızın herhangi bacanızda SEÖS sistemi kurmasını isteyebilir. Bu hususta hava kalitesi açısından hassas ve sanayii yoğunluklu bölgede iseniz bu tip yaklaşımları var. İsterse 1.2 MW doğal gaz bacanıza bile SEÖS sistemi kurdurabilirler.

Ekteki ilgili bölüm;


d) Emisyonun Sürekli İzlenmesi:

1) (Değişik:RG-20/12/2014-29211) Genel

Bu Yönetmelik gereğince; sürekli ölçümü yapılması gereken emisyonun, sınır değerlerini aşıp aşmadığı, kaydedicili cihazlarla sürekli ölçülerek kontrol edilir. Bu ölçümler ayrıca toz tutucu, gaz yıkayıcı ve son yakıcı gibi atık gaz temizleme tesislerinin etkinliklerinin belirlenmesi ile hammadde ve proseslerden kaynaklanan emisyonların tespiti için de gereklidir.

Bir takvim yılı içindeki işletim saatleri süresince;

1.1. Hiçbir takvim ayındaki sürekli emisyon ölçümlerinin ortalaması emisyon sınır değerlerini geçmiyorsa,

1.2. Kükürt dioksit ve toz emisyonu için; 48 saatlik ardışık tüm ortalama değerlerin %97’si, emisyon sınır değerlerinin %110’unu geçmiyorsa,

1.3. Azot oksitler emisyonu için; 48 saatlik ardışık tüm ortalama değerlerin %95’i, emisyon sınır değerlerinin %110’unu geçmiyorsa,

emisyon sınır değerlerine uyulduğu kabul edilir.

2) Toz Emisyonların Sürekli Ölçümü:

Isıl kapasitesi 100 GJ/saat (27778 kW) ve üstünde olan katı yakıt ve fuel-oil ile çalışan yakma sistemleri ile 10 kg/saat ve üstünde toz emisyon yayan (bu emisyona yanıcı partiküller de dahildir.) tesisler toz emisyonu konsantrasyonunu sürekli ölçen yazıcılı bir ölçüm cihazı ile donatılmalıdır. Tesisten kaynaklanan kütlesel debinin belirlenebilmesi için hacimsel debinin de sürekli ölçülmesi gereklidir.

Ek-1’in (g) bendinde belirtilen toz emisyonuna neden olan tesisler ve 1 inci sınıfa dahil olup da 2 kg/saat’in üzerinde 2 inci sınıfa dahil olup da 5 kg/saat’in üzerinde toz emisyonu yayan tesislerde baca gazında toz emisyonu sürekli ölçüm cihazları ile ölçülmelidir.

Bir tesisin işletme şartlarının değişmesi, atık gaz temizleme tesislerindeki arızalar ve benzeri nedenlerden kaynaklanan emisyonun belirlenen sınır değerlerini kısa süreler için bile aşmamasını sağlamak amacı ile 1. paragraf da verilen yakma sistemi ısıl kapasiteleri ve 2. paragraf da verilen emisyon kütle debileri altında da sürekli toz emisyon ölçümleri yapılması yetkili merci tarafından istenebilir.

Ölçüm değerleri en az 5 (beş) yıl muhafaza edilir.

Birden fazla yakma sisteminin bir bacaya bağlanması durumunda baca başına düşen toplam ısıl kapasite kullanılacaktır.

3) Gaz Emisyonlarının Sürekli Ölçümü:

Bir tesisten, aşağıda verilen maddelerin herhangi birisi karşısında belirtilen miktarın üzerinde emisyon yayılıyorsa, bu sınırları aşan maddeler, yazıcılı ölçüm aletleri ile sürekli olarak ölçülmeli veya otomatik bilgisayar sistemi ile kontrol edilmeli ve ölçüm sonuçları kaydedilmelidir. Tesisten kaynaklanan kütlesel debinin belirlenebilmesi için hacimsel debinin de sürekli ölçülmesi gereklidir.

Kükürt dioksit60 kg/saat
Klor1 kg/saat
Organik bileşikler (Karbon olarak verilmiştir.)10 kg/saat
Azot oksit (NO olarak verilmiştir.)20 kg/saat
İnorganik gaz biçimindeki klorür bileşikleri (C1- olarak verilmiştir.)2 kg/saat
Hidrojen sülfür1 kg/saat
İnorganik gaz biçiminde florür bileşikleri (F- olarak verilmiştir.)2 kg/saat
Karbon monoksit ( Yakma Tesisleri İçin )5 kg/saat
Karbon monoksit ( Diğer Tesisler İçin )50 kg/saat


Ölçüm değerleri en az 5 yıl muhafaza edilir.

4) Yanma Kontrolü için Sürekli Ölçüm:

Isıl kapasitesi 36 GJ/saat (10 MW) ve üstünde olan sıvı ve katı yakıtlı yakma sistemleri yanma kontrolü için yazıcılı bir baca gazı analiz cihazı (CO2 veya O2 ve CO) ile donatılmalıdır. Ölçüm değerleri en az 5 yıl muhafaza edilir.

Birden fazla yakma sisteminin bir bacaya bağlanması durumunda baca başına düşen toplam ısıl kapasite kullanılacaktır.

e) Kabul Ölçümleri:

Bir tesisin kabulünde, tesisin işletmeye alınmasından en erken üç ay, en geç oniki ay sonra Bakanlıkça belirlenecek bir kurum veya kuruluş tarafından öngörülen emisyon sınırlarının bu tesiste aşılıp aşılmadığının tespit edilmesi yetkili merci tarafından istenecektir.

f) Ölçümlerin Güvenirliliği:

Bu maddenin (d) bendinin 2, 3 ve 4 nolu alt bentlerinde belirtilen ölçümler için uygun ölçüm cihazlarının özellikleri ile, bunların uygunluk testleri, bakım, montaj ve kalibrasyonları hakkındaki esaslar, Bakanlıkça güvenilirliği kabul edilen, TSE tarafından standartlaştırılmış metotlara uygun olmalıdır. İlgili standartlar henüz TSE tarafından hazırlanmamış ise Bakanlık tarafından kabul edilen DIN, EPA normlarına uygun metot standartları tatbik edilir.

5) Ek-5’de yer alan tesislerde sürekli ölçüm cihazı takılmasının gerekmesi halinde tesisten kaynaklanan kütlesel debinin belirlenebilmesi için hacimsel debinin de sürekli ölçülmesi gerekir.
 
Son düzenleme:
Üst