Analitik Ölçüm Yöntemlerinin Laboratuvara Kurulması İle ilgili Hesaplamalar