Atık Madeni Yağların Kontrol ve İzleme Sisteminin Oluşturulması Projesi (2008-2011)

vpelitli

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
3 Şubat 2012
Mesajlar
23
Beğeniler
18
Şehir
İstanbul
#1
Projenin Amacı
Bu projenin amacı ülkemizde yılda 250.000 ton civarında oluşan atık madeni yağlar için sürdürülebilir bir yöntem izlenerek; atık madeni yağların toplama ve kullanım kapasitesini artırmak, alıcı ortama verilmesini önlemek, geçici depolanması, taşınması ve bertaraf edilmesi için atık yağların yönetiminde gerekli teknik ve idari standartları hazırlamak, geçici depolama alanları ve geri kazanım tesisleri kurulmasında ve yönetiminde prensip, politika ve programların belirlenmesi için etkin bir kontrol ve izleme sisteminin oluşturulmasıdır.

Projenin Kapsamı
  • Madeni yağ sektörü durum analizi yapmak,
  • Yağ kullanım alanlarına göre atık yağ kategorisinin belirlenmesi, atıkyağ geri kazanım tesisleri ve proses denetim ve proses yeterliliği kontrolü yapmak,
  • Madeni yağlar konusunda çok kapsamlı ve detaylı bir envanter çıkarılması ile yıllık öngörülerin yapılması ve sektörün kontrol altına alınarak izlenmesini sağlamak,
  • Çalışma alanına özel veri tabanı destekli bilgisayar programı ile etkin bir kontrol, denetim ve izleme sistemi oluşturmak,
  • Atık yağların akaryakıt kaçakçılığında kullanılmasını engellemek, kaynak ve vergi kaybını önlemek,
  • Atık yağların değerlendirilmesi ve sürdürülebilir atık yönetimi oluşturulması konusunda işbirliği olanaklarını geliştirmek,
  • Atık yağ geri kazanım tesisleri için yapılacak teknik ve ekonomik değerlendirmeler ile uygun teknolojileri belirlemek,
  • Kategori belirleme çalışmaları ile atık yağların uygun koşullarda bertarafı konusunda iyileştirmeler yaparak katma değer sağlamak,
  • Hazırlanacak veritabanı ile madeni yağların üretim aşamasından bertaraf aşamasına kadar kayıt altına alınmasını sağlamak.
 

Yukarı Alt