• Sayın Üyeler,

  Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

  Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Mrv eğitim duyurusu

Bu konu süresiz olarak sabitlenmiştir.

Hangi Eğitime Katılmak İstersiniz

 • Kağıt/Karton ve Alçı Üretimi

  Oy: 5 35.7%
 • Çeliğin İşlenmesi

  Oy: 6 42.9%
 • Demir Çelik üretimi (Haddene, erğitme prosesi)

  Oy: 8 57.1%
 • Kireç, Taş yünü, cam ve cam yünü üretimi

  Oy: 2 14.3%
 • Seramik ve Tuğla Üretimi

  Oy: 2 14.3%

 • Kullanılan toplam oy
  14
 • Anket kapatılmış .

Murat Çelebi

Yönetim Sistemleri Grup Lideri/ Eğitim Org.
Yönetim Grubu
Yönetim Sistemleri Grubu
Katılım
8 Nisan 2016
Şehir
Ankara
Firma
x
MRV Eğitim Duyurusu

17.05.2024 Tarihli ve 29003 Sayılı Sera gazı emisyonlarının takibi hakkında yönetmelik uyarınca MRV süreçleri yönetilmektedir.

2023 Yılında MEDAS (Doğrulayıcının Merkezi bir şekilde Bakanlık tarafından atanması) sisteminin kullanımı ile birlikte Doğrulama faaliyetlerinde, kuruluş personellerinin veya danışman firmalarının konu hakkında teknik yapıyı anlamaları ve sürecin sorunsuz tamamlanabilmesi için teknik yetkinliğini artırıcı bir faaliyete ihtiyaç olduğunu görüyoruz.

Eğitim faaliyetlere göre düzenlenmiş olup aşağıda seçenekler dikkatinize sunulmuştur. Kuruluşunuzun ait olduğu faaliyet ECBS de onaylı izleme planlarınızda F1 olarak belirtilen isimlerden kontrol edebilirsiniz.

Not 1.: Tebliğ kapsamında ele alınan faaliyetlerin tamamı aşağıda bulunmamaktadır; önceliklendirme yapılmıştır.

Örneğin; Gübre sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların sayısının düşük olması ya da kimya sanayinin çeşitli bulunması (eğitim düzenlenirken ilgili ürünü üretenlere gruplama yapmaya çalıştık ancak faaliyeti gösteren kuruluş sayısı düştüğü için düzenleyemiyoruz) veya ilgili sektörün eğitime ihtiyacının bulunmaması gibi konuları ele alarak kapsamlar belirlenmiştir.

Not 2.: Eğitim kapsamında ele alınacak kayıtlar excel formatında paylaşılacaktır.

Not 3: Eğitim esnasında kayıt KVKK nedeniyle alınmayacaktır.

Not 4.: Eğitimde anlatılan notlar paylaşılmayacaktır.

Eğitimimiz dahilinde işlenecek konular:

 • İzleme ve raporlama tebliğinin anlaşılması
 • Doğrulama ve akreditasyon tebliğinin anlaşılması (bu konu doğrulamalarda sunulması gereken kayıtlar amacıyla incelenecektir; bir doğrulayıcı kuruluş gereklilikleri bu oturumda analiz edilmeyecektir)
 • İzleme planı hazırlama
 • Tahmini emisyon hesabının hazırlanması
 • Kaynak akış diyagramının hazırlanması
 • Veri akış diyagramı hazırlanması
 • Prosedür içeriğinin hazırlanması
 • İç tetkik yapısının anlaşılması
 • Belirsizlik analizi hazırlanması
 • Risk analizinin hazırlanması
 • Fiili hesaplama raporunun hazırlanması
 • Fiili belirsizlik analizinin hazırlanması
 • Emisyon raporu uygulamasının kullanımı
 • Emisyon raporu veri boşluğu mevcut olması halinde girişlerin yapılması
 • Üretim detaylarının giriş yapılması
 • Doğrulama faaliyetinin ilerleyişi ve yapısı
 • Doğrulayıcıya sunulması gereken kanıtlar
 • Doğrulama sürecinin yasal bağlantısı
Seçenek 1: Yanma faaliyetlerine uygundur. Proses emisyonlarının hesaplanması yalnızca Yakıtların yanması kapsamında desülfürizasyon prosesini içerir:

Eğitimde kapsanan faaliyetler

 • 1.A Tesislerde yakıtların yakılması (Sadece ticari standart yakıtların ve doğal gazın kullanıldığı kategori A ve kategori B tesisler için)
 • 1.B Tesislerde yakıtların yakılması (kısıtlama olmadan),
 • 4.2 İkincil alüminyum üretimi
 • 6.6 Alçı taşının kurutulması veya kalsinasyonu veya alçı panoların ve diğer alçı taşı ürünlerinin üretimi
 • 7.2 Kâğıt, mukavva veya karton üretimi


Seçenek 2: Çeliğin ya da demirin ergitme faaliyeti yer almaz proses olarak yalnızca çeliğin işlenmesinden kaynaklı emisyonlar hakkında çalışma yapılacaktır kütle denge prosesi metalin işlenmesi prosesini içerir: (Metalin ergitilmesi söz konusu ise 3. Seçeneği değerlendiriniz)

Eğitimde kapsanan faaliyetler:

4.1 Demir içeren metallerin (demirli alaşımlar dâhil) üretimi veya işlenmesi


Seçenek 3: Haddehane faaliyetlerine ek olarak döküm süreci de dahildir. Çeliğin ya da demirin ergitme faaliyeti ve dökümü yapılan malzemenin işlenmesinden kaynaklı emisyonlar hakkında çalışma yapılacaktır kütle denge prosesi metalin ergitilmesi ve işlenmesi proseslerini içerir:

Eğitimde kapsanan faaliyetler:

3.3 Pik demir ve çelik üretimi (birincil ve ikincil ergitme), sürekli döküm dâhil


Seçenek 4: Yöntem A / Yöntem B kapsamında kalsinasyon faaliyetleri irdelenecektir. Kalsinasyon prosesi proseslerini içerir:
 • 6.2 Kireç üretimi veya dolomitin ya da magnezitin kalsinasyonu
 • 6.3 Cam elyafı dâhil cam üretimi
 • 6.5 Mineral elyaf yalıtım malzemesi üretimi


Seçenek 5: Yöntem A ile seramik üretim faaliyeti irdelenecektir. Tuğla üretimi ya da seramik üretimi bu kapsamda değerlendirilmektedir.

6.4 Pişirme ile seramik ürünlerin üretimi
 
Üst