Risk Değerlendirmesinde Fuzzy Logic & Hibrid Yöntem