Duyuruyu Kapat
Facebook Gözat
Twitter Gözat

Tehlikeli atık taşıma lisansı hakkında

Konu, 'ARŞİV' kısmında ilayda tarafından paylaşıldı.

 1. ilayda

  ilayda CMNet Üyesi

  Tehlikeli atık taşıma lisansı almak istiyorum sağlamam gereken kriterler nelerdir.yardımcı olursanız çok sevinirim..
   
 2. tehlikeli aıkların kont yönetmeliği

  Atık taşıyıcılarının lisans alma zorunluluğu

  Madde 13 - Atık taşımak isteyen gerçek ve tüzel kişiler tehlikeli atık taşıma lisansı almak üzere (EK 18) de yer alan bilgi ve belgelerle , valiliğe başvurmak zorundadır. Lisans, başvuran firmaya ve araca verilir. Lisans alan firma 11/7/1993 tarihli ve 21634 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliğinin (Ek 4) de yer alan tehlikeli atık işaretlerini araçlarında kullanmak zorundadır. Bu hükümler sadece kara taşıtları için geçerlidir. Deniz, hava ve demiryolu taşımacılığı için bu amaçla uygulanan ulusal ve uluslar arası kabul görmüş taşımacılık kuralları uygulanır. Taşımanın karayolu ile yapılması halinde, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununda tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınmasına ilişkin hususlar doğrultusunda, ilgili valilikten alınacak taşıma lisansının yanı sıra, şehirler arası taşıma faaliyetlerinde bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin Karayolu Taşıma Kanunu uyarınca Ulaştırma Bakanlığından yetki belgesi almak zorundadır. Lisans üç yıl için geçerlidir ve bu süre sonunda yenilenmesi gerekir. Lisans alan ancak taşımacılıkta öngörülen standartlara uymayan firmaların lisansları valilikçe iptal edilir.
  EK 18  TEHLİKELİ ATIK TAŞINMASI AMACIYLA VALİLİKLERE YAPILACAK LİSANS BAŞVURULARINDA İSTENECEK BİLGİ VE BELGELER  a) Araç lisansı için valiliklere yapılacak başvurularda aşağıdaki bilgi ve belgeler bulundurulacaktır;

  1) Aracın ait olduğu firmanın adı, adresi ve telefon numarası,

  2) Aracın tipi,

  3) Plaka numarası ve şasi numarası,

  4) Araç sahibinin adı, iş adresi ve telefon numarası, vergi kimlik numarası,

  5) (Değişik:RG-30/3/2010-27537) (1) Taşınacak atıkların Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin EK-IV’üne göre Kodları,

  6) Atığın taşınacağı ambalaj ve konteynır türü,

  7) Taşınacak atığın her biri için ayrı ayrı fiziksel ve kimyasal özelliği,

  8) Kaza anında insan ve çevre sağlığına olabilecek olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için alınacak tedbirler,

  9) Olabilecek kazalara karşı ilk müdahale ve ilk yardımda kullanılacak malzemeler,

  10) Atık taşıyacak her bir araç için Türk Standartları Enstitüsü tarafından Tehlikeli Maddelerin Karayollarında Taşınması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde atığın bulunduğu tehlike grubuna göre aracın sahip olması gereken donanımlara ve özelliklerine sahip olduğunu gösterir uygunluk belgesi.  b) Aracın bağlı olduğu firmanın lisanslandırılması için valiliklere yapılacak başvurularda aşağıdaki bilgi ve belgeler bulundurulacaktır;

  1) Firmanın adı, adresi, telefon numarası,

  2) Firma sahibinin / sahiplerinin adı adresi, telefon numarası, vergi kimlik numarası,

  3) Tehlikeli atık taşımaya uygun donanıma haiz nakliye aracı sayısı,

  4) Lisans alacak araçların plakaları,

  5) Yetkilendirilmiş kurum/kuruluşlardan alınan tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri için verilen Sürücü Eğitim Sertifikası,

  6) Taşınacak atıkların Tehlikeli Maddelerin Karayollarında Taşınması Hakkında Yönetmeliğe göre tehlikeli grup numarası,

  7) Sigorta,

  8) Ulaştırmanın yetki belgesi,
   
  Oğuz Dedehayır bunu beğendi.
 3. şükran

  şükran CMNet Üyesi

  tehlikeli atık taşımak için aracın sahip olacağı özellikler nelerdir.