II. Tehlikeli Kimyasalların Yönetimi Sempozyumu

Fatih Özcan

Site Kurucusu
Site Kurucusu
Kayıt
7 Aralık 2008
Mesajlar
3.535
Beğeniler
3.550
Şehir
Astana
#1
TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI
II. TEHLİKELİ KİMYASALLARIN YÖNETİMİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ
Ocak 2012 - Ankara


Birincisi 8-9 Ocak 2009 tarihlerinde düzenlenen Tehlikeli Kimyasalların Yönetimi Sempozyumunun ikincisi Ocak 2012'de Ankara'da düzenlenecektir. Sempozyumun amacı Tehlikeli kimyasalların üretiminden kullanılmasına, taşınmasından depolanmasına, atıkların bertaraf edilmesine kadar olan süreçlerde kimyasalların yarattığı tehlikelerin azaltılması için alınması gereken idari ve teknik önlemleri ve uygulamadaki eksiklikleri belirlemek ve eksikliklerin giderilmesinde yol gösterici olmaktır. Bununla beraber çözüm önerileri getirmek, mevzuatın uygulanmasında karşılaşılan güçlükleri tartışmak, elde edilen deneyimleri paylaşmak amaçlanmaktadır. Araştırmacı, teknik eleman, işletmeci, firma temsilcisi, sivil toplum örgütleri ve yönetici çevrelerin aynı platformda buluşarak çalışanların ve toplumun güvenliği ve sağlığının artırılmasına katkıda bulunmak için yakın bir iletişimin sağlanması hedeflenmektedir.

SEMPOZYUM KONULARI
 • Tehlikeli kimyasalların yönetiminde kısa, orta, uzun vadede gelecek Projeksiyonu
  • Ulusal ve uluslararası mevzuatın ve uygulamaların incelenmesi
  • REACH ve CLP Tüzükleri ve Uygulamaları
 • Kimyasallardan kaynaklanan risklerin yönetimi
  • Üretim ve kullanım süreçleri, Tehlike ve İşletilebilme Çalışması (HAZOP) uygulamaları
  • Yangın güvenliği
  • Patlayıcı ortamlar ve patlamadan korunma
  • Risk Değerlendirme süreçleri ve hekim-mühendis işbirliği
  • Depolama süreçleri, Uyumsuz kimyasalların depolanması
  • Tehlikeli kimyasalların taşınması (Demir, deniz, kara ve hava yolu; kıta içi nehirler)
  • Sınai Atıklar, Yeni Çevre mevzuatı gerekleri, Evsel atıkların artan önemi
  • Acil Durum Yönetimi
  • Toksikoloji ve meslek hastalıkları
 • Kişisel Koruyucu Donanımların seçimi, kullandırılması, bakımı ve önemi
 • Malzeme Güvenlik Bilgi Formları, işaret ve etiketlemenin uygulamadaki yeri ve önemi
 • Ülkemizde ve dünyada endüstriyel kazalar ve kazalara müdahale
 • Sanayide LNG/CNG uygulamaları
 • Organize Sanayi Bölgelerinde denetim sorunu, meslek odalarının bu kapsamdaki konumları
 • İstihdam, mesleki eğitim, çalışanların yetkilendirilmesi ve sorunları
 • Doğal Afetler ve tehlikeli kimyasallardan kaynaklanan risklerin yönetimi
SEMPOZYUM TAKVİMİ
Bildiri Özeti Teslimi (22 Ağustos 2011 - 07 Ekim 2011)
Bildiri özetleri 200-500 kelime arasında olmalıdır. 1 adet basılı asıl ve 1 adet CD içinde .pdf dosyası olarak sempozyum sekreteryasına gönderilmelidir. Yazarların mensup oldukları kuruluşlar belirtilmeli, birden fazla yazarı olan bildirilerde bildiriyi sunacak kişinin isminin altı çizilmelidir. Yazışma adresi belirtilmelidir.
Bildiri Özetlerinin Değerlendirilmesi (8 Ekim 2011 – 21 Ekim 2011)
Özetleri kabul edilen bildiriler 22 Ekim 2011 tarihinde KMO Ankara Şubesi internet sitesinden duyurulacak ayrıca yazarların iletişim adreslerine bildirilecektir.
Bildiri Teslimi (23 Ekim 2011 – 9 Aralık 2011)
Bilimsel yazım kurallarına göre yazılacak olan bildirilerin tam metni 9 Aralık 2011 tarihine kadar 1 adet basılı asıl ve 1 adet CD içinde .pdf ve .doc dosyası olarak sempozyum sekreteryasına iletilecektir. Bildiri sayısına bağlı olarak bildirilerin poster bildiri olarak değerlendirilmesi yoluna gidilebilecektir.

Sekreterya: Gülay BAŞKAYA (0533 320 38 09 – kmoankarasb@kmo.org.tr)

www.tkys2012.org
 

Yukarı Alt