Duyuruyu Kapat
Facebook Gözat
Twitter Gözat

Iyon kromatografi cihazinda anyon analiz yöntemi (dx 500) [iski]

Konu, 'ARŞİV' kısmında Fatih Özcan tarafından paylaşıldı.

 1. Fatih Özcan

  Fatih Özcan Site Kurucusu

  1.0. AMAÇ VE KAPSAM
  Bu belge SKKM laboratuarında bulunan 1170 demirbaş no’lu İyon Kromotografi Cihazı ile su
  örneklerinde anyon analiz yöntemini açıklamaktadır.

  2.0. YÖNTEM
  2.1. YÖNTEMİN ESASI VE PRENSİBİ

  Anyonlar relatif eğilimlere göre bazik anyon değiştiricilerde (Guard ve seperatör kolonlarda) ayrılır.
  Kuvvetli asidik katyon değiştiricilerde (supressör kolonlarda) kendi kuvvetli iletken asit formlarına
  dönüştürülür. Karbonat-Bikarbonat eluenti (taşıyıcı faz) ise zayıf iletken karbonik asit formuna çevrilerek,
  iletkenlik hücresinde herbir anyonun iletkenlikleri okunmaktadır. Okunan bu iletkenlikler dedektörde
  kendilerine özel çıkış zamanlarında pikler vermektedirler. Ölçülen pik alanı veya pik yüksekliği bize anyon
  miktarını verir.

  2.2. KAYNAK
  Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water 21st Edition (2005)
  4110B Ion Chromatography with Chemical suppression of eluent Conductivity

  2.3. UYARILAR
  • Numuneler plastik kapaklı plastik şişelerde saklanır.
  • Florür, klorür ve bromür numuneleri eğer saklanacaksa 4 °C de buzdolabında saklanmalı
  • Nitrit numunesi hemen çalışılmalı, saklanması gerekiyorsa 4 °C de buzdolabında 48 saat saklanabilir.
  • Nitrat numunesi hemen çalışılmalı, saklanması gerekiyorsa 4 °C de buzdolabında 48 saat saklanabilir. Eğer numune klorlu ise bu süre 28 güne çıkabilir.
  • Sülfat numunesi saklanması gerkiyorsa 4 °C de buzdolabında 48 saat saklanabilir.

  2.4. KULLANILAN REAKTİFLER VE HAZIRLANIŞI
  Standart: DIONEX Seven Anion Standard (In deionizied water) kullanılır.
  Standart mix çözeltiden;
  0,1 ml alıp saf su ile 100 ml ye tamamla → 1/1000
  0,2 ml alıp saf su ile 100 ml ye tamamla → 1/500
  0,5 ml alıp saf su ile 100 ml ye tamamla → 1/200
  1 ml alıp saf su ile 100 ml ye tamamla → 1/100
  1 ml alıp saf su ile 50ml ye tamamla → 1/50
  2,5 ml alıp saf su ile 50 ml ye tamamla → 1/20
  5 ml alıp saf su ile 50 ml ye tamamla → 1/10
  10 ml alıp saf su ile 50 ml ye tamamla → 1/5

  Standart mix çözeltisinin sertifikasından faydalanarak her bir anyon için verilen değer standarta bölünerek o standarttaki değeri hesaplanır.
  KBrO3 Standardı: 0,1307 gr. KBrO3 tartılır ve saf su ile litreye tamamlanır.
  Hazırlanan stok çözeltiden;
  a.png

  Eluent: 9 mM = 0,009 M Na2CO3 (106 g/mol)
  Stok Na2CO3 çözeltisinden 18 ml alınıp 1 litreye tamamlanır. Veya KOH
  Saf su
  Yüksek Saflıkta Azot Gazı (Gerektiğinde)

  2.5. KULANILAN CİHAZLARIN LİSTESİ
  • LC 20 Chromatography Enclosure
  • GP 40 Gradıent Pump
  • CD 25 Conductıvıty Detector
  • AS 40 Automated Sampler
  • Vials ve filter caps
  • Computer
  • Genel Laboratuar Aletleri

  2.6. NUMUNE HAZIRLAMA
  Numuneler viallere konur. Vıaller filtre kapaklar ile kapatılır..Numune bir filitrasyon gerektiriyorsa 0,2μm
  pore çapına sahip filtre kağıdından filtre edildikten sonra çalışma yapılır.

  2.7. DENEYİN YAPILIŞI
  • AS40 Automated Sampler arkadaki açma kapama düğmesinden açılır.
  • Hold/Run tuşuna basılarak “Run” konumuna getirilir
  • İçerisine numune koyulan vialler Auto Sampler e yerleştirilir
  • Bilgisayarda açılan dosya içine numunelere ait satırlar ilave edilir (Mouse’un sağ tuşu tıklanır. Açılan pencereden “Insert sample” tıklanır).
  • Ana menüde Batch → Add(hangi dosyada çalışacaksak seçilir.) → Ready Check (herhangi bir uyarı yoksa) → OK→ Start
  • Kalibrasyon işlemleri IC Kullanım Kılavuzu Bölüm 2.4 de verilmiştir.
  • Method da IC Kullanım Kılavuzu Bölüm 2.3 verilmiştir
  2.8. HESAPLAMA
  Datalarda görünen pikler alan hesabı yapılarak sistem tarafından hesaplandıktan sonra, sonuçlar mg /L
  olarak elde edilir.

  2.9. KALİTE KONTROL
  Konsantrasyonu belli standart çözelti veya referans standart çözeltilerle analizlerden önce periyodik olarak
  kontroller yapılır ve gerektiğinde kalibrasyon yenilenir

  2.10. SONUÇLARIN KABUL KRİTERLERİ VE DENEY TEKRARLAMA KOŞULLARI
  Sonuçların kalibrasyon aralığında çıkmaması durumunda; deney tekrarlanır.

  2.11. BELİRSİZLİĞİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
  • Referans malzemeden gelen belirsizlik
  • Hacimsel işlemlerden gelen belirsizlik
  • Kalibrasyon Eğrisinden Kaynaklanan Belirsizlik
  • Tekrarlanabilirlikten gelen belirsizlik

  3.0 ÇALIŞMA ORTAMI ŞARTLARI VE ALTYAPI
  Analizde kullanılacak cihazlar 220Volt elektrik enerjisine bağlanmalı, elektrik kesintilerinden cihazın
  zarar görmemesi için Kesintisiz Güç Kaynağı kullanılmalı, cihaz çalışma masası üzerinde bulunmalıdır.
  Ortam ısısı 2.png ’ arasında olmalıdır.

  4.0 KAYIT KONTROL
  Analiz sırasında ortaya çıkan sayısal veriler IC defterinde kayıt altına alınır Grafiksel sonuçlar
  bilgisayarda kayıt altına alınır. Veriler “Kayıt Kontrol ve Arşiv Prosedürü ( P.427.4.13.02 )”ne uygun
  olarak analiz sorumlusu tarafından muhafaza edilir.

  5.0 DAĞITIM
  Bu belge tüm İSKİ personeline elektronik ortamda erişilebilen ″SKKM 17025″ klasörü altında sunulur.
  Elektronik ortamda ulaşılamayan durumlarda kağıt kopya olarak dağıtılır

  6.0 GÜNCELLEŞTİRME
  6.1. YÖNTEMİN GÜNCELLEME DURUMU

  7.0. İLGİLİ BELGELER, KAYNAK VE EKLER

  Analiz Kayıt Defteri
  Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water 21st Edition (2005)
  EPA Method 300.0, EPA Method 300.1
  www.dionex.com