Risk Kodları

Fatih Özcan

Site Kurucusu
Site Kurucusu
Kayıt
7 Aralık 2008
Mesajlar
3.535
Beğeniler
3.550
Şehir
Astana
#1
Kimyasalların taşıdıkları özel risk faktörleri hakkında kullanıcıyı bilgilendirmek üzere, etiketlerinde "R" kodları olarak bilinen risk kodları bulunmaktadır.Bu kodların amacı, başta can ve mal kaybı olmak üzere insan sağlığı veçevreye yönelik olası tehlikelerin önlenmelerine veya minimize edilmelerineyardımcı olmaktır. Aşağıda "R" kodların anlamları verilmektedir.Uluslararası düzeyde kabul gören "R" kodları, bu listede verilenlerle sınırlı değildir.Yeni bilimsel bulguların ışığında ve yeni "R" kodlarına gerek duyuldukça, listeye ilaveler yapılabilmektedir.

Risk kodlarının anlamları şöyle yorumlanmalıdır:
R1 - Kuru halde patlayıcıdır.
R2 - Şok, sürtünme, alev ve diğer tutuşturucu kaynakları ile temasında patlama riski.
R3 - Şok, sürtünme, alev ve diğer tutuşturucu kaynakları ile temasında çok ciddipatlama riski.
R4 - Çok hassas patlayıcı metalik bileşikler oluşturur.
R5 - Isıtma patlamaya neden olabilir.
R6 - Hava ile temasta veya havasız ortamda patlayıcıdır.
R7 - Yangına neden olabilir.
R8 -Yanıcı maddelerle temasında yangına neden olabilir.
R9 -Yanıcı maddelerle karıştırıldığında patlayıcıdır.
R10 - Alevlenir.
R11 - Kolay alevlenir.
R12 - Çok kolay alevlenir.
R14 -Su ile şiddetli reaksiyon verir.
R15 - Su ile temas halinde çok kolay alevlenir gazlar çıkarır.
R16 - Oksitleyicilerle karıştığında patlayabilir.
R17 - Havada kendiliğinden alevlenir.
R18 - Kullanım sırasında alevlenen patlayan buhar- hava karışımı oluşturabilir.
R19 - Patlayıcı peroksitler oluşabilir.

R20 - Solunması halinde zararlıdır.
R21 - Cilt ile temasında zararlıdır.
R22 - Yutulması halinde zararlıdır.
R23 - Solunması halinde toksiktir.
R24 - Cilt ile temasında toksiktir.
R25 - Yutulması halinde toksiktir.
R26 - Solunması halinde çok toksiktir.
R27 - Cilt ile temasında çok toksiktir.
R28 - Yutulması halinde çok toksiktir.
R29 - Su ile temasında toksik gaz çıkarır.
R30 - Kullanımı sırasında kolay alevlenebiliRhale gelebilir.
R31 - Asitlerle temasında toksik gaz çıkarır.
R32 - Asitlerle temasında çok toksik gaz çıkarır.
R33 - Biriktirici etki tehlikesi
R34 - Yanıklara neden olur.
R35 - Ciddi yanıklara neden olur.
R36 - Gözleri tahriş eder.
R37 - Solunum sistemini tahriş eder.
R38 - Cildi tahriş eder.
R39 - Tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etki tehlikesi.
R40 - Kanserojenik etki için sınırlı delil.
R41 - Gözde ciddi hasaRriski.
R42 - Solunması halinde hassasiyet oluşturabilir.
R43 - Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.
R44 - Kapalı ortamda ısıtıldığında patlama riski.
R45 - Kansere neden olabilir.
R46 - Kalıtımsal genetik hasarlara neden olabilir.
R48 - Uzun süreli maruziyette sağlığa ciddi hasaRtehlikesi.
R49 - Solunması halinde kansere neden olabilir.
R50 - Sucul organizmalaRiçin çok toksiktir.
R51 - Sucul organizmalaRiçin toksiktir.
R52 - Sucul organizmalaRiçin zararlıdır.
R53 - Sucul ortamda uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.
R54 - Flora için toksiktir.
R55 - Fauna için toksiktir.
R56 - Toprak organizmaları için toksiktir..
R57 - Arılar için toksiktir.
R58 - Çevrede uzun süreli ters etkilere neden olabilir.
R59 - Ozon tabakası için tehlikelidir.
R60 - Doğurganlığı azaltabilir.
R61 - Doğmamış çocuğa zaraRverebilir.
R62 - Doğurganlığı azaltma olası riski.
R63 - Doğmamış çocuğa zaraRverme olası riski
R64 - Emzirilen bebeklere zaraRverebilir.
R65 - Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.
R66 - Tekrarlanan maruziyette deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
R67 - Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.
R68 - Tedavisi mümkün olmayan etki olası riski

Bazı kimyasalların, yukarıda belirtilen risklerden birkaçını birden taşıması söz konusudur. Bu tür kimyasallar için birleşik risk kodları gereklidir. Aşağıda birleşik risk kodlarının anlamları verilmektedir.

R14 /15 - Su ile kolay alevleniRgaz oluşumuna yol açan şidetli reaksiyon
R15/29 - Su ile temasında toksik ve kolay alevleniRgaz çıkarır.
R20/21 - Solunduğunda ve cilt ile temasında sağlığa zararlıdır.
R20/22 - Solunduğunda ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
R20/21/22 - Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
R21/22 - Cilt ile temasında ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
R23/24 - Solunduğunda ve cilt ile temasında toksiktir.
R23/25 - Solunduğunda ve yutulduğunda toksiktir.
R23/24/25 - Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda toksiktir.
R24/25 - Cilt ile temasında ve yutulduğunda toksiktir.
R26/27- Solunduğunda ve cilt ile temasında çok toksiktir.
R26/28 - Solunduğunda ve yutulduğunda çok toksiktir.
R26/27/28 - Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda çok toksiktir.
R27/28 - Cilt ile temasında ve yutulduğunda çok toksiktir.
R36/37 - Gözleri ve solunum sistemini tahriş edicidir.
R36/38 - Gözleri ve cildi tahriş edicidir.
R36/37/38 - Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir.
R37/38 - Solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir.
R39/23 - Toksik: Solunduğunda tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilerin görülme tehlikesi.
R39/24 - Toksik: Cilt ile temasında tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilerin görülme tehlikesi.
R39/25 - Toksik: Yutulduğunda tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilerin görülme tehlikesi.
R39/23/24 - Toksik: Solunduğunda ve cilt ile temasında tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilerin görülme tehlikesi.
R39/23/25 - Toksik: Solunduğunda ve yutulduğunda tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilerin görülme tehlikesi.
R39/24/25 - Toksik: Cilt ile temasında ve yutulduğunda tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilerin görülme tehlikesi.
R39/23/24/25 - Toksik: Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda tedavisi mümkün Olmayan çok ciddi etkilerin görülme tehlikesi.
R39/26 - Çok toksik: Solunduğunda tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilerin görülme tehlikesi..
R39/27 - Çok toksik: Cilt ile temasında tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilerin görülme tehlikesi.
R39/28 - Çok toksik: Yutulduğunda tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilerin görülme tehlikesi.
R39/26/27 - Çok toksik: Solunduğunda ve cilt ile temasında tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilerin görülme tehlikesi.
R39/26/28 - Çok toksik: Solunduğunda ve yutulduğunda tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilerin görülme tehlikesi.
R39/27/28 - Çok toksik: Cilt ile temasında ve yutulduğunda tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilerin görülme tehlikesi.
R39/26/27/28 - Çok toksik: Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilerin görülme tehlikesi.
R42/43 - Solunduğunda ve cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.
R48/20 - Zararlı: Uzun süreli solunması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi.
R48/21 - Zararlı: Cilt ile uzun süreli temasında sağlığa ciddi hasar tehlikesi.
R48/22 - Zararlı: Uzun süreli yutulması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi.
R48/20/21 - Zararlı: Uzun süre solunması ve cilt ile teması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi.
R48/20/22- Zararlı: Uzun süre solunması ve yutulması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi.
R48/21/22 - Zararlı: Uzun süreli cilt ile teması ve yutulması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi.
R48/20/21/22- Zararlı: Uzun süreli solunması, cilt ile teması ve yutulması, halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi.
R48/23 - Toksik: Uzun süre solunması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi.
R48/24 - Toksik: Uzun süre cilt ile temasında sağlığa ciddi hasar tehlikesi.
R48/25 - Toksik: Yutma yolu ile uzun süre maruz kalınması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi.
R48/23/24 - Toksik: Uzun süre solunması ve cilt ile teması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi.
R48/23/25 - Toksik: Uzun süre solunması ve yutulması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi.
R48/24/25 - Toksik: Uzun süre cilt ile teması ve yutulması halindesağlığa ciddi hasar tehlikesi.
R48/23/24/25 - Toksik: Uzun süre, solunması, cilt ile teması ve yutulması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi.
R50/53 - Sucul organizmalaRiçin çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.
R51/53- Sucul organizmalaRiçin toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.
R52/53 - Sucul organizmalaRiçin zararlı, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.
R68/20 - Zararlı: Solunduğunda tedavisi mümkün olmayan etki olası riski.
R68/21 - Zararlı: Cilt ile temasında tedavisi mümkün olmayan etki olası riski.
R68/22- Zararlı: Yutulduğunda tedavisi mümkün olmayan etki olası riski.
R68/20/21 - Zararlı:, Solunduğunda, cilt ile temasında tedavisi mümkün olmayan etki olası riski.
R68/20/22- Zararlı: Solunduğunda ve yutulduğunda tedavisi mümkün olmayan etki olası riski.
R68/21/22 - Zararlı: Cilt ile temasında ve yutulduğunda tedavisi mümkün olmayan etki olası riski.
R68/20/21/22 - Zararlı: Solunduğunda, cilt ile temasında, ve yutulduğunda tedavisi mümkün olmayan etki olası riski.

KAYNAK
Linki görmek için izniniz yoktur Giriş yap veya kayıt ol.

Sayı : 27092 (Mükerrer)
26 Aralık 2008 CUMA
 

Dosyalar

Ademnba

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
29 Mayıs 2011
Mesajlar
60
Beğeniler
7
#2
tesekkurler
 

A. Halil Ünal

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
16 Haziran 2009
Mesajlar
59
Beğeniler
9
Şehir
İSTANBUL
#3
Fatihcim kaynak neydi bu liste benim için yararlı oldu çok teşekkürler
 

Fatih Özcan

Site Kurucusu
Site Kurucusu
Kayıt
7 Aralık 2008
Mesajlar
3.535
Beğeniler
3.550
Şehir
Astana
#4
Kaynağı mesaja ekledim.
 

Fatih Özcan

Site Kurucusu
Site Kurucusu
Kayıt
7 Aralık 2008
Mesajlar
3.535
Beğeniler
3.550
Şehir
Astana
#5
Tehlikeli madde ve müstahzarların etiketlerinde kullanılacak güvenlik tavsiyeleri ve kombinasyonları açık ifadeleri ile birlikte aşağıda verildiği gibidir.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ

S1 - Kilit altında muhafaza edin.
S2 - Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
S3 - Serin yerde muhafaza edin.
S4 - Yerleşim alanlarından uzak tutun.
S5 - ....... içinde muhafaza edin. (Uygun sıvı üretici tarafından belirlenir)
S6 - ....... içinde muhafaza edin. (İnert gaz üretici tarafından belirlenir)
S7 - Kabı sıkıca kapatılmış halde muhafaza edin.
S8 - Kabı kuru halde muhafaza edin.
S9 - Kabı çok iyi havalandırılan ortamda muhafaza edin.
S12 - Kabı tamamen kapalı olarak muhafaza etmeyin.
S13 - Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.
S14 - ......... 'dan uzak tutun (temasından sakınılan madde üretici tarafından belirlenir ).
S15 - Isıdan uzakta muhafaza edin..
S16 - Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza edin.– Sigara içmeyin.
S17 - Yanıcı maddelerden uzakta muhafaza edin.
S18 - Kap dikkatlice taşınmalı ve açılmalıdır.
S20 - Kullanım sırasında yemeyin veya içmeyin.
S21 - Kullanım sırasında sigara içmeyin.
S22 - Tozlarını solumayın.
S23 - Gaz / Duman / Buhar / Aerosollerini solumayın. (Uygun ifade üretici tarafından belirlenir.)
S24 - Cilt ile temasından sakının.
S25 - Göz ile temasından sakının.
S26 - Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
S27 - Bu maddenin bulaşmış olduğu tüm giysiler derhal çıkarılmalıdır.
S28 - Cilt ile temasında derhal bol ...... (üretici tarafından belirlenir) ile iyice yıkayın.
S29 - Kanalizasyona boşaltmayın.
S30 - Bu ürüne kesinlikle su eklemeyin.
S33 - Statik elektrik boşalımlarına karşı önlem alın.
S35 - Bu madde ve kabı güvenli bir biçimde bertaraf edilmelidir.
S36 - Uygun koruyucu giysi giyin.
S37 - Uygun eldiven giyin.
S38 - Yetersiz havalandırma şartlarında uygun solunum cihazı takın.
S39 - Koruyucu gözlük / maske kullanın.
S40 - Bu maddenin bulaşmış olduğu tüm eşyaları ve zemini ........ (üretici tarafından belirlenir) ile temizleyin.
S41 - Patlaması ve/veya yanması halinde yayılan dumanı solumayın.
S42 - Tütsüleme (fümigasyon) / püskürtme yaparken uygun solunum cihazı takın. Uygun ifade üretici tarafından belirlenir ).
S43 - Alevlenmesi durumunda .......... (boşluğa yangın söndürme ekipmanının
tam tipini belirtin) kullanın. Eğer su, riski artırıyorsa ‘Kesinlikle su kullanmayın’ ifadesini ekleyin.
S45 - Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktor başvurun (mümkünse etiketi gösterin).
S46 - Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
S47 - ...... °C’yi (üretici tarafından belirlenir) aşmayan sıcaklıklarda muhafaza edin.
S48 - ....... ile ıslatın (uygun madde üretici tarafından belirlenir).
S49 - Sadece orjinal kabında muhafaza edin.
S50 - ....... (üretici tarafından belirlenir) ile karıştırmayın.
S51 - Sadece iyi havalandırılan yerlerde kulanın.
S52 - Geniş yüzey alanlarında dahili kullanımı tavsiye edilmez.
S53 - Maruziyetten sakının, kullanmadan önce özel kullanma talimatını elde edin.
S56 - Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin / ettirin.
S57 - Çevreye bulaşmasından kaçınmak için uygun bir kap kullanın.
S59 - Geri kazanım / yeniden kullanım hakkındaki bilgiler için üreticiye/tedarikçiye başvurun.
S60 - Bu maddeyi ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin/ettirin.
S61 - Çevreye salıverilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına/Güvenlik Bilgi Formuna başvurun.
S62 - Yutulması halinde kusturmayın. Derhal ilk yardım servisine başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
S63 - Kazara solunması halinde: Kazazedeyi temiz havaya çıkarın ve dinlenmesini sağlayın.
S64 - Yutulması halinde, ağzı su ile yıkayın (sadece kişinin bilinci yerinde ise).

GÜVENLİK TAVSİYELERİNİN KOMBİNASYONLARI

S1/2 - Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
S3/7 - Kabı serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza edin.
S3/9/14 - Serin, iyi havalandırılan bir yerde ..........’dan uzakta muhafaza edin (Temasından sakınılan madde üretici tarafından belirlenir).
S3/9/14/49 - Sadece orjinal kabında serin ve iyi havalandırılan bir yerde ........ 'dan. uzakta muhafaza edin (Temasından sakınılan madde üretici tarafından belirlenir).
S3/9/49 - Sadece orjinal kabında, serin ve iyi havalandırılan bir yerde muhafaza edin.
S3/14 - Serin bir yerde ........ 'dan uzakta muhafaza edin (Temasından sakınılan madde üretici tarafından belirlenir).
S7/8 - Kabı sıkıca kapalı halde, kuru olarak muhafaza edin.
S7/9 - Kabı sıkıca kapalı halde ve iyi havalandırılan bir ortamda muhafaza edin.
S7/47 - Kabı, ağzı sıkıca kapalı olarak ….°C'yi (üretici tarafından belirlenir) aşmayan sıcaklıklarda muhafaza edin.
S20/21 - Kullanım sırasında yemek yemeyin, içecek ve sigara içmeyin.
S24/25- Göz ve cilt ile temasından sakının.
S27/28 - Cilt ile teması halinde, bulaşan giysiyi hemen çıkarın ve bol miktarda .…..(üretici tarafından belirlenir) ile hemen yıkayın.
S29/35 - Kanalizasyon sistemine boşaltmayın; atığını ve kabını güvenli bir biçimde bertaraf edin.
S29/56 - Kanalizasyon sistemine boşaltmayın. Atığını ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin.
S36/37- Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın.
S36/37/39 - Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.
S36/39 - Uygun koruyucu giysi, koruyucu gözlük/maske kullanın.
S37/39 - Uygun koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.
S47/49 - Sadece orjinal kabında ve ........ °C'yi (üretici tarafından belirlenir) aşmayan sıcaklıklarda muhafaza edin.
 

A. Halil Ünal

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
16 Haziran 2009
Mesajlar
59
Beğeniler
9
Şehir
İSTANBUL
#6
KAYNAK
Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 11/07/1993 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı : 21634


Fatih,
Tehlikeli Maddelerin Ve Müstahzarların Sınıflandırılması,Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hk. Yönetmelik diyor ki;
MADDE 40 – (1) 11/7/1993 tarihli ve 21634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Hangisine bakıcaz?
 

Fatih Özcan

Site Kurucusu
Site Kurucusu
Kayıt
7 Aralık 2008
Mesajlar
3.535
Beğeniler
3.550
Şehir
Astana
#7
Halil o kadar yönetmelik oldu ki karışıyor artık. Kaynak düzeltildi içerik kontrol edeceğim.
 

Fatih Özcan

Site Kurucusu
Site Kurucusu
Kayıt
7 Aralık 2008
Mesajlar
3.535
Beğeniler
3.550
Şehir
Astana
#8
Tamamdır kaynak ve konu içerikleri güncellenmiştir.
 

Yukarı Alt